arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i kognitiv neurovetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 juni

 • Sök jobbet senast

  11 augusti

Om jobbet

Högskolan i Skövde är en är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag. Verksamheten bedrivs i en akademisk kultur som präglas av omtanke om studenter, medarbetare och samhälle. Vi har idag omkring 550 anställda, ca 9 000 studenter och vår arbetsplats formas av ett professionellt ledarskap och aktivt medarbetarskap. Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

 

Om oss


Verksamheten inom avdelningen kognitiv neurovetenskap och filosofi vid institutionen för biovetenskap bedriver i nuläget tre utbildningsprogram varav två kandidatprogram och ett ettårigt magisterprogram. Alla tre leder till en examen i kognitiv neurovetenskap. Kandidatprogrammen har en unik profilering mot neuropsykologi och medvetandestudier respektive tillämpning av positiv psykologi (science of wellbeing). Utbildning med fokus på medvetandet och ”första persons perspektiv” har funnits på Högskolan sedan 1997. Det pågår för närvarade ett utvecklingsarbete kring möjligheter att ingå ett samarbete för att erbjuda ett tvåårigt masterprogram. Ämnet har ett EEG- och virtual reality- laboratorium vilket används både i utbildning och forskning. Forskningen inom avdelningen fokuserar på medvetandet och dess neurala mekanismer. Detta inkluderar studiet av förändrade medvetandetillstånd såsom sömn, anestesi, drömmar och hypnos. Även uppmärksamhet, visuell perception, kroppsperception, etik, subjektivt välbefinnande och kognition studeras. Forskningen fokuserar till del på de teoretiska och filosofiska problemställningar som rör det mänskliga medvetandet.

Anställningen är inom ämnet kognitiv neurovetenskap som är ett multidisciplinärt område vars centrala syfte är att teoretiskt förbinda och interagera de psykologiska vetenskaperna med de biologiska vetenskaperna. Området har vid Högskolan en unik profilering mot studiet av medvetandet och dess relation till hjärnan, speciellt förändrade och högre medvetandetillstånd.

 Din roll

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara undervisning, inklusive handledning och examination av examensarbeten, undervisning i EEG-laboratoriet, forskning inom kognitiv neurovetenskap samt den administration som kommer av arbetet. Du kommer att ingå i forskningsgruppen Kognitiv neurovetenskap och filosofi som tillhör forskningsmiljön Systembiologi.

 

 

Vi söker dig som har:

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (HF 4 kap. 4 §)
• visat pedagogisk skicklighet. (HF 4 kap. 4 §)
 • goda kunskaper inom kognitiv neurovetenskap
 • erfarenhet av undervisning och handledning i kognitiv neurovetenskap eller i andra näraliggande områden (som till exempel biologisk psykologi, psykologi, kognitionsvetenskap)
 • erfarenhet av att undervisa inom forskningsmetoder, statistik och experiment i kognitiv neurovetenskap eller andra näraliggande områden
 • erfarenhet av handledning av studentuppsatser både på kandidat- och magisternivå
 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och svenska
 • god förmåga att presentera och kommunicera information
 • dokumenterad god samarbetsförmåga.
 

Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten. (HF 4 kap. 4 §) Pedagogisk och vetenskaplig/konstnärlig skicklighet med utgångspunkt från de aspekter som beskrivs i högskolans anställningsordning.
• genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • erfarenhet av att undervisa i EEG-laboratoriet med dataregistrering, -analyser och tolkning (tex.  Matlab och SPSS).
• dokumenterad god administrativ skicklighet.
 • dokumenterad god förmåga till självständighet i arbetet.
 • erfarenhet av såväl som publicerad empirisk forskning inom området kognitiv neurovetenskap eller nära liggande områden tex. psykologi.
 

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid erfarenhet av såväl som publicerad empirisk forskning inom området kognitiv neurovetenskap eller nära liggande områden tex. psykologi.

 

 

Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning.

Omfattning: 100 %

Sista ansökningsdatum: 11 augusti 2024

Diarienummer: Ref nr HS 2024/472

Tillträde: 15 nov 2024 eller enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Sakari Kallio och ämnesansvarig lärare Andreas Kalckert. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

 

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där kan du även läsa mer oss Högskolans rekryteringsprocess samt vilka förmåner du har som medarbetare hos oss. Välkommen med din ansökan!

Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.
 • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet.
 • Fullständig publikationslista.
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat