arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i konst med inriktning mot curatoriella praktiker

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 augusti

 • Sök jobbet senast

  2 oktober

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och i enlighet med skolans strävan efter ökad mångfald och frihet från diskriminering. Anställningen är placerad på Institutionen för konst, som är en av 4 institutioner på Konstfack och ett av de större ämnesområdena. På institutionen studerar ett åttiotal studenter uppdelade i ett kandidat- (180 p) respektive ett masterprogram (120 p). Antalet sökande till institutionen är ca 750 per år.

Utbildningarnas mål är att ge studenterna de fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att utveckla ett självständigt och relevant konstnärskap med förankring i samtiden. Studenten ska kritiskt kunna reflektera över de kulturella, idéhistoriska och sociopolitiska sammanhang som hen skapar eller väljer att verka i. Utöver dessa mål ska utbildningarna även bidra till:
 • Att diskutera och utveckla konstnärens roll i samhället
 • Att förbereda studenterna för ett professionellt konstnärskap i Sverige såväl som internationellt
 • Att främja tvärdisciplinära samarbeten och kunskapsutbyten
 • Att skapa en studiemiljö som präglas av konstnärlig pluralism och intersektionella perspektiv
 • Att studentinflytande ska prägla hela utbildningen såväl formellt som reellt
 • Att utveckla den konstnärliga forskningsmiljön

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Ansvar för den fristående kursen CuratorLab vilket innebär planering av kursens verksamhet och innehåll inom ramen för kursplanen, ansvar för tilldelad budget, handledning och examination av kursens studenter samt kursadministration. CuratorLab är en internationell kurs för yrkesverksamma tillägnad främjandet av curatoriska metoder baserade på forskning inom konst och kulturkritik. Länk till kursplanen. 
 • Kontinuerlig utveckling av pedagogik och kursinnehåll
 • Delta i institutionens gemensamma arbete.

Anställningen

En förutsättning för anställningen är att den som anställs är bosatt/bosätter sig i Sverige. Anställningen omfattar 50 procent av heltid i fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Anställningen är förenad med eget utvecklingsarbete. Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka. Önskat tillträde: den 1 augusti 2024. För antagning till kursen som startar ht24 samt överlämning och planering önskas om möjligt även viss tjänstgöring under vt24.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av lärare finns angivna i högskole-förordningen samt i Konstfacks anställningsordning. Med behörighetskrav avses minimikraven som behöver uppfyllas för att vara aktuell för anställningen. Med bedömnings¬grunder avses de faktorer som bedöms utöver behörighetskraven, om behörighetskraven är uppfyllda.

Behörighetskraven för den här anställningen är:

 • Högskoleutbildning på minst avancerad nivå eller motsvarande inom ämnesområdet
 • En omfattande praktik med utgångspunkt i curatoriella praktiker
 • Dokumenterad pedagogisk erfarenhet av undervisning och handledning inom ämnesområdet på högskolenivå
 • Goda språkfärdigheter i engelska

Bedömningsgrunderna för den här anställningen är:

 • God pedagogisk förmåga
 • Erkänd curatoriell praktik med förankring i samtidskonsten
 • Dokumenterad erfarenhet av textproduktion relaterad till curatoriella praktiker
 • Mycket god förmåga att bidra till ämnesområdets utveckling
 • Förmåga att föra en problematiserande och reflekterande dialog utifrån intersektionella perspektiv
 • Mycket god kännedom om aktuell utveckling inom samtidskonsten generellt
 • Goda ämnesteoretiska kunskaper
 • God samarbetsförmåga
 • God förmåga att bidra till institutionens utveckling

Högskolepedagogisk utbildning

För arbete som professor, lektor och adjunkt (med en anställningstid längre än två år) krävs att den anställde har genomgått högskolepedagogisk utbildning på Konstfack eller vid annat lärosäte, eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. En sökande som i övrigt bedöms behörig men som saknar högskolepedagogisk utbildning ska påbörja utbildningen (motsvarande 7,5 hp) för att förvärva den saknade behörigheten senast inom ett år från anställningens början.

Kontakt

Kontakta prefekt Gunilla Muhr, 08-450 42 57 eller gunilla.muhr@konstfack.se, om du vill veta mer om anställningen. För allmänna anställningsvillkor och anställningsförfarandet svarar HR-handläggare Sara Karlgren, 08-450 41 34, HR@konstfack.se. Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel, 08-450 41 00.

Ansökan och urval

Välkommen med din kompletta elektroniska ansökan märkt med Dnr KF2023/VO2P/87 senast den 2 oktober 2023. Ansökan ska innehålla:
 • CV och relevanta kopior på betyg och intyg som styrker meriter i ansökan
 • Personligt brev
 • Kortfattad redogörelse för egen praktik inom ämnesområdet (max 3 sidor),
 • Kortfattad redogörelse för pedagogisk erfarenhet med undervisningserfarenhet specificerad i tid och omfattning
 • Visioner om ämnets utveckling på Konstfack
 • Kortfattad redogörelse för synen på pedagogiskt utvecklingsarbete
 • Ett representativt urval av egna arbeten (max 15 st) samt en förteckning över dessa
Vi kommer att be om fyra referenser från de kandidater som senare i processen blir inbjudna till provföreläsning och intervju. Av de fyra referenserna ska två vara studenter/doktorander: en som har erfarenhet av dig i undervisning och en som du har varit handledare för. Undervisningen/handledningen bör, om möjligt, ha skett inom de senaste fem åren. Två referenser ska vara personer som känner dig i din yrkesroll: en som varit din närmaste chef/uppdragsgivare och en som du haft ett nära samarbete med i ditt arbete.

Provföreläsningar och intervjuer är planerade att genomföras den 29 och/eller den 30 januari 2024.

Klicka på ”Ansök” för att registrera din ansökan.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Tidsbegränsad anställning i fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år Deltid 50%