arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i konsthantverk med inriktning mot keramik och glas

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 oktober

 • Sök jobbet senast

  14 december

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och i enlighet med skolans strävan efter ökad mångfald och frihet från diskriminering. Konstfack har fyra institutioner, IBIS, Konst, DIV och KHV. Inom institutionen KHV, där Keramik och Glas ingår, bedrivs tre treåriga kandidatprogram (180 hp), det tvååriga masterprogrammet CRAFT! (120 hp) samt den fristående ettåriga kursen Research lab. På institutionen för konsthantverk ses konsthantverket som en relevant metod för att föra dialog med samtiden. I våra kandidatutbildningar fokuserar vi på att i verkstäderna utveckla expertis inom våra material och tekniker. På kandidatprogrammet Keramik och Glas erbjuder vi en bredd av praktiker och metoder. Vi vill ge våra studenter verktyg att genom materialkunskap, tekniker och konstnärlig gestaltning kunna bidra till ett hållbart samhälle där keramik och glas har en självklar plats.

Lektorn i konsthantverk med inriktning mot keramik och glas undervisar på kandidatprogrammet Keramik och Glas samt tillsammans med ämnesansvarig professor och övriga kollegiet säkerställer att ämnena keramik och glas utvecklas i takt med samtiden.

Som anställd hos oss får du regelbundet möta vetgiriga studenter och ambitiösa kollegor, ta del av den senaste forskningen inom våra områden samt stor möjlighet att påverka våra ämnens utveckling in i framtiden.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Ansvara för, utveckla och leda kurser inom ämnesområdet.
 • I nära samarbete med ämnesansvarig professor och övriga kollegiet ansvara för kandidatprogrammets utveckling och kvalitet.
 • Aktivt delta i institutionens arbete.
 • Delta i Konstfacks övergripande arbete, som t ex att vara ordförande/ledamot/ suppleant i beslutande organ eller representant i olika arbetsgrupper.

Anställningen

Anställningen omfattar 40 procent av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka. I arbetsuppgifterna ingår administration och utvecklingstid. Tillträde enligt överenskommelse, dock senast den 1 augusti 2024.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av lärare finns angivna i högskole­förordningen samt i Konstfacks anställningsordning. Med behörighetskrav avses minimikraven som behöver uppfyllas för att vara aktuell för anställningen. Med bedömnings­grunder avses de faktorer som bedöms utöver behörighetskraven, om behörighetskraven är uppfyllda.

Behörighetskraven för den här anställningen är:

 • En etablerad och aktiv konstnärlig praktik med inriktning mot keramik och/eller glas.
 • Erfarenhet av småskalig produktion kopplat till den konstnärliga praktiken.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning på högskolenivå, eller annan motsvarande pedagogisk verksamhet.
 • Högskoleutbildning på minst avancerad nivå eller motsvarande inom ämnesområdet.
 • Goda språkfärdigheter i svenska eller annat skandinaviskt språk.
 • Goda språkfärdigheter i engelska.

Bedömningsgrunderna för den här anställningen är:

 • En etablerad konstnärlig praktik med förankring i samtiden.
 • God pedagogisk förmåga.
 • God förmåga och dokumenterad erfarenhet av att bedriva ämnesutveckling tillsammans med kollegor.
 • God kännedom om utveckling och forskning inom ämnesområdet.
 • God samarbetsförmåga.
 • God organisatorisk och administrativ förmåga.
 • Erfarenhet av samarbete i skilda sammanhang, miljöer och discipliner kopplat till den konstnärliga praktiken.
 • Nationellt och internationellt kontaktnät med relevans för ämnets utveckling så som t ex inom forskning och småskalig produktion.
 • God förmåga att föra en kritisk och reflekterande dialog kring keramik och glas i relation till sociala, miljömässiga, kulturella och ekonomiska sammanhang.

Högskolepedagogisk utbildning

För arbete som professor, lektor och adjunkt (med en anställningstid längre än två år) krävs att den anställde har genomgått högskolepedagogisk utbildning på Konstfack eller vid annat lärosäte, eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. En sökande som i övrigt bedöms behörig men som saknar högskolepedagogisk utbildning ska påbörja utbildningen (motsvarande 7,5 hp) för att förvärva den saknade behörigheten senast inom ett år från anställningens början.

Kontakt

Kontakta prefekt Sara Isaksson From, tfn 073-650 2223 om du vill veta mer om arbetet som lektor. Om du har frågor om anställningsvillkor och rekryteringsprocessen, mejla till HR@konstfack.se. Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel 08-450 4100.

Ansökan och urval

Ansökan ska innehålla:
 • Dokumentation av dina pedagogiska meriter. En mall för detta samt information om Konstfacks syn på pedagogisk skicklighet finns på https://www.konstfack.se/sv/Om-Konstfack/Jobba-pa-Konstfack/Pedagogisk-skicklighet-och-dokumentation-av-pedagogiska-meriter/
 • Kortfattad redogörelse för din verksamhet inom ämnesområdet.
 • Kortfattad redogörelse för idéer och visioner om ämnesområdet, ämnesinnehåll och forskning/konstnärligt utvecklingsarbete.
 • Kortfattad redogörelse för dina visioner om pedagogiskt utvecklingsarbete.
 • CV
 • Examensbevis och andra relevanta kopior på betyg och intyg som styrker meriter i ansökan.
 • En förteckning över och ett representativt urval av egna arbeten (max 10 st.)
Vi kommer att be om fyra referenser från de kandidater som senare i processen blir inbjudna till provföreläsning och intervju. Av de fyra referenserna ska två vara studenter/doktorander: En som har erfarenhet av dig i undervisning och en som du har varit handledare för. Undervisningen/handledningen bör, om möjligt, ha skett inom de senaste fem åren. Två referenser ska vara personer som känner dig i din yrkesroll: en som varit din närmaste chef/uppdragsgivare och en som du haft ett nära samarbete med i ditt arbete.

Provföreläsningar och intervjuer är planerade att genomföras den 8–9 april 2024.

Klicka på ”Ansök” för att registrera din ansökan. Välkommen med din kompletta ansökan märkt med diarienummer KF2023/VO2P/102 senast den 14 december 2023.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid Deltid 40%