arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i ledarskap och ledning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Anställningen är placerad vid Institutionen för ledarskap och ledning (ILL). Vid institutionen arbetar ca 50 lärare och forskare, såväl civila som militära, vid avdelningarna i Stockholm och Karlstad. Utbildning bedrivs i Stockholm på grund- och avancerad nivå huvudsakligen på svenska. Ämnet har egen forskarutbildning med start hösten 2024. Redan nu finns doktorander vid institutionen som är antagna vid andra lärosäten.

Allmänna krav


En lärare vid Försvarshögskolan, civil eller militär, ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning (enligt riktlinjer från Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, eller motsvarande internationella riktlinjer) eller annan pedagogisk utbildning med motsvarande omfattning och innehåll, med godkänt resultat innan anställning eller senast två år efter att anställningen påbörjats.

För samtliga anställningar vid högskolan krävs att den sökande har de personliga egenskaper som behövs för att fullgöra anställningen. Alla anställda förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Vi söker dig som vill vara med och utveckla och etablera ämnet ledarskap och ledning i Sverige och internationellt, driva forskningsprojekt, bygga nätverk och utveckla ämnets pedagogik. Som person har du hög social kompetens och trivs i mötet med nya människor och kan även arbeta självständigt för att exempelvis driva forskning och kurser.

Då undervisning i huvudsak bedrivs på svenska ska den sökande ha förmåga att undervisa på svenska samt förstå, skriva och tala svenska i B1 nivå (Europaskalan), vilket innebär tillräcklig hör- och läsförståelse för att kunna delta i och bidra till möten och annan verksamhet. Den sökande ska också ha förmåga att undervisa på engelska..

Behörighet


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. För mer utförlig beskrivning av behörighetskrav, se Försvarshögskolans anställningsordning för lärare HÄR.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom


att ha publicerat internationella  vetenskapliga publikationer inom ämnesområdet (eller inom annat relevant ämne, exempelvis: psykologi, människa-datorinteraktion, statsvetenskap, risk- och säkerhet eller sociologi),
att ha publicerat och varit verksam inom, eller nära, den internationella forskningsfronten,
självständighet i att formulera och lösa forskningsproblem och
framgång i att söka och erhålla medel för samt driva forskningsprojekt.
Kunskap om det svenska totalförsvaret och krisberedskapssystemet.
Erfarenhet av såväl kvantitativ som kvalitativ forskning

En samlad bedömning av ovanstående bedömningsgrunder kommer att göras.

Om anställningen


Anställning som lektor är en tillsvidareanställning på heltid.Denna anställning regleras av Högskoleförordning (1993:100) samt Försvarshögskolans anställningsordning.
I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sett lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Här kan du ta del av behörigheter, bedömningsgrunder, ansökningsförfarande samt annat viktigt att veta om läraranställningar vid Försvarshögskolan.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.

Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du kan bli krigsplacerad. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Vi välkomnar både svenska och internationella sökande.

Ansökan


Ansökan görs med fördel helt på engelska, detta då engelskspråkiga sakkunniga kan komma att utses. Utforma din ansökan enligt Försvarshögskolans CV-mall för anställning av lärare mall.

Bifoga fullständig publikationslista samt ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för din ansökan.

Åberopade monografier/ böcker (som ej är digitala) ska tydligt framgå i bifogad publikationslista. Skicka dessa till nedan adress och märk med diarienummer HF/HR 62/2024. 

Försvarshögskolan


Att: Registrator

Drottning Kristinas väg 37

Box 278 05 | 115 93 Stockholm

Om möjligt, ladda gärna upp alla dokument digitalt för att underlätta för de sakkunniga.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 62/2024. Din ansökan ska vara tillhanda senast den 31 maj 2024.

Kotillämpar individuell lönesättning.

Läs om förmåner för anställda vid Försvarshögskolan via denna länk.mplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning