arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i medieteknik med inriktning mot digital medieproduktion

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 december

 • Sök jobbet senast

  4 mars

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Medieteknik är ett tvärvetenskapligt teknikämne vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 och är brett inriktat mot design, konstruktion och analys av digitala media. Medieteknik är högskolans näst största utbildningsämne och utgör en dynamisk och kreativ miljö för både forskning och utbildning. Vid avdelningen arbetar cirka 15 lektorer, jämnt fördelat mellan kvinnor och män.   Ämnet arrangerar kurser inom flera olika program vid högskolan och utgör huvudämne i tre av dessa: kandidatprogrammen IT, medier och design; Spelprogrammet samt det internationella masterprogrammet ”User Experience and Interactive Media Design”. 

Forskningen inom ämnet är mångvetenskaplig, där teknik- och designutforskande kombineras med samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Vår forskning bedrivs huvudsakligen inom tre områden där vi samarbetar kring följande teman: upplevelser och användning, kritiska perspektiv och digital design samt framväxande medieteknologier.  

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna utgörs av utbildning och forskning samt samverkan. Arbetsuppgifter inom utbildning inbegriper utveckling och genomförande av utbildning på grund-, avancerad-, och forskarutbildningsnivå, utbildningsprogram inom medieteknik med fokus på digital medieproduktion, användarupplevelse, interaktionsdesign för digitala artefakter och tjänster samt utvecklingsmetoder, inklusive handledning av självständiga arbeten, på grund- och avancerad nivå. Ämnes- och kursutveckling ingår i undervisning. Administrativa arbetsuppgifter så som kursansvar samt program- och ämnessamordning kan ingå i arbetsuppgifterna. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska. För denna tjänst kan forskning motsvarande 20% av heltid komma att ingå under en period av två år. 
 
Behörighet 

Behörig att anställas som lektor i medieteknik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i medieteknik eller annat för anställningen relevant ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. 
 
För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska. 
 
Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.  
 
Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser. 

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.  
 
För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika.  
 
För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts(i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. 
 
 •  Skicklighet i forskning med fokus på gestaltning och design- och produktion av digitala  medietekniska upplevelser inom något eller några av följande tillämpningsområden: visuellt berättande, digital gestaltning och formgivning eller designteori och designmetodik 
 •  Skicklighet i undervisning inom design- och produktion av digitala medietekniska upplevelser 
 • Samverkansskicklighet 
 • Administrativ skicklighet 
 •  God samarbetsförmåga  För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.
Anställningen 

Anställningen är tillsvidare på heltid 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. 
 
Ansökan 

Sista ansökningsdag är 2024-03-04.

Ytterligare upplysningar 

Maria Bergman, prefekt maria.bergman@sh.se 073-3374706
Martin Jonsson, ämnessamordnare martin.jonsson@sh.se 08-6084943
Anders Green, avdelningföreståndare anders.green@sh.se 08-6085144
Elin Jernbäcker, HR-specialist elin.jernbacker@sh.se 08-6085388
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat