arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i miljövetenskap med inriktning mot global utveckling

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 juli

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Miljövetenskap är ett brett, mångvetenskapligt område inriktat mot en ökad förståelse av naturens grundläggande processer, samhällens funktion, hållbar utveckling och hur miljö- och utvecklingsfrågor praktiskt hanteras. Forskning i miljövetenskap vid Södertörns högskola fokuserar på två integrerade teman: (1) Environment och (2) Sustainability challenges and pathways. Dessa teman och forskningen inom miljövetenskap vid Södertörns högskola beskrivs mer här

Nu söker vi en lektor i miljövetenskap med inriktning mot global utveckling.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av undervisning i global utveckling, speciellt utvecklingsteori, försörjningssystem i globala syd, forskningsdesign, uppsatshandledning på b- och c-nivå inom programmet Utveckling och internationellt samarbete. Undervisningen består främst av föreläsningar, seminarier och handledning. Undervisning bedrivs på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår även administrativa uppgifter. 20% forskningstid ingår i anställningen under de första två åren.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor i miljövetenskap är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i miljövetenskap, utvecklingsstudier eller närliggande ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska ha förmåga att undervisa på svenska och engelska. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska pedagogisk och vetenskaplig skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.
 • Skicklighet i undervisning om globala utvecklingsstudier med fokus på det globala syd (inkl. relationer till det globala nord)
 • Skicklighet i vetenskaplig forskning inom globala utvecklingsstudier med fokus på det globala syd (inkl. relationer till det globala nord)
 • Erfarenhet av samverkan och kommunikation med samhällsaktörer och allmänhet inom området globala utvecklingsstudier
 • Administrativ skicklighet
 • God samarbetsförmåga
För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen

Anställningen är tillsvidare, på heltid. Tillträde 2023-XX-XX eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2023-XX-XX.

Ytterligare upplysningar

Avdelningsföreståndare Karin Ebert, karin.ebert@sh.se, 08 608 52 83
HR-specialist Anna Mustelin, anna.mustelin@sh.se, 0730 64 91 81

Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat