arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i oorganisk kemi med inriktning mot transmissionselektronmikroskopi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 februari

 • Sök jobbet senast

  28 april

Om jobbet

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2024-04-28.

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) omfattar forskningsområdena analytisk kemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi och materialkemi. Det sistnämnda är ett inom Stockholms universitet ledande område. Det nuvarande fokuset för oorganisk kemi är inom fastfaskemi, strukturkarakterisering av fastfas substanser med diffraktionsmetoder samt utveckling av metoder för transmissionselektronmikroskopi. Vid institutionen ligger ett elektronmikroskopicentrum (EMC) med flera moderna elektronmikroskop och aktiviteterna inom transmissionselektronmikroskopi (TEM) är centrerade på reguljär TEM, sveptransmissionselektronmikroskopi (STEM) och elektrondiffraktion (ED).

Ämne

Oorganisk kemi med inriktning mot transmissionselektronmikroskopi

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar strukturkarakterisering av oorganiska material med hjälp av transmissionselektronmikroskopi och metodutveckling inom detta område.

Arbetsuppgifter

Forskning, undervisning och handledning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Under anställningsprocessen kommer, vid bedömningen, särskild vikt läggas vid den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Övriga upplysningar

I anställningen ingår undervisning inom allmän och oorganisk kemi samt transmissionselektronmikroskopi. Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter god förståelse av svenska. 

Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet lärare inom forskningsmiljön vid institutionen är män. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Niklas Hedin, tfn 08-16 24 17, niklas.hedin@mmk.su.se, samt av professor Xiaodong Zou, tfn 08-16 2389, xiaodong.zou@mmk.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Rahwa Ghebresellase, tfn 08-16 21 27, rahwa.ghebresellase@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat