arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i psykologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 februari

 • Sök jobbet senast

  12 mars

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Ämnet psykologi ingår i institutionen för samhällsvetenskaper som bedriver utbildning och forskning i företagsekonomi, journalistik, juridik, nationalekonomi, offentlig förvaltning, socialt arbete, statsvetenskap, sociologi samt psykologi. Psykologi har funnits vid Södertörns högskola sedan 2010 och bedriver utbildning på grundnivå och avancerad nivå som fristående kurser samt inom flera program på högskolan. Forskningsmiljön inom ämnet är bred och innefattar socialpsykologi, beslutsfattande, rättspsykologi, miljöpsykologi och spelforskning.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna inkluderar undervisning, handledning av självständiga arbeten, kursansvar och samverkan både med kollegor från olika delar av högskolan och det omgivande samhället. Undervisningen avser ämnets fristående kurser i psykologi samt inom program som polisutbildningen, lärarutbildningen och socionomutbildningen. Planering och genomförande av undervisning sker både individuellt och i lärarlag. Vid undervisning på program ingår även i arbetsuppgifterna att samverka med ansvariga för programmen. Till arbetsuppgifterna för undervisning ingår även att delta i ämneskollegiet, delta i kursutvecklingsarbete samt att hålla sig uppdaterad på utvecklingen inom undervisningsområdena. Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska men undervisning på engelska förekommer också. Forskning bedrivs huvudsakligen genom extern finansiering. Samarbeten inom kollegiet och med externa forskare i forskningsansökningar och forskning uppmuntras.

Tjänsten förutsätter närvaro på arbetsplatsen. 

Behörighet

Behörig att anställas som lektor i psykologi är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i psykologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska pedagogisk skicklighet viktas högre än vetenskaplig skicklighet. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.
 • Pedagogisk skicklighet på mångvetenskapliga program, särskilt relaterade till yrkena: polis, lärare och/eller socionom
 • Vetenskaplig skicklighet inom psykologiområdet
 • Erfarenhet av kursansvar och pedagogiskt utvecklingsarbete
 • God samarbetsförmåga
 • Administrativ skicklighet
 • Samverkansskicklighet
För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen


Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan


Sista ansökningsdag är 2024-03-12.

Ytterligare upplysningar

Malena Ivarsson, avdelningsföreståndare och ämnessmordnare, malena.ivarsson@sh.se

Nina Vettergren, HR-specialist, 076-136 92 98, rekrytering@sh.se

 

Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat