arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i scenkonst med inriktning ljusdesign

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 november

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar.  

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i en miljö där vi genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang.  

Anställningen är placerad på en av våra nya institutioner där ämnet scenkonst ingår.

Läs mer om SKH:s utbildningar inom scenkonst här: https://www.uniarts.se/hitta-utbildning/

Välkommen att söka anställning som Lektor i scenkonst med inriktning ljusdesign
Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer inom ljusdesign för scenkonst.

Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritisk kunna reflektera över de konstnärliga och pedagogiska processer som ingår i din undervisning.

Inriktningen Ljusdesign är en av nio inriktningar inom scenkonstutbildningarna som inkluderar Dramatik/Dramaturgi, Kostymdesign, Ljuddesign, Mask- och perukdesign, Produktionsteknisk samordning, Scenografi, Scenkonstproduktion samt Teaterregi. För att säkerställa en nära koppling till scenkonstområdets övriga konstnärliga praktiker måste du ha ett stort intresse i att undervisa och handleda samtliga studenter på institutionen, så väl inom ditt ämne som i tvärdisciplinära och kollektiva processer. Du kommer därför få en viktig funktion i institutionens lärarkollegiums pedagogiska arbete.

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår dessutom att du:
 • Ansvarar för studenternas utbildning för scenkonstfältet med fokus på ljusdesign och visuell kommunikation.
 • Undervisar och handleder i kurser och utbildningar inom inriktningen ljusdesign och inom scenkonst generellt
 • Arbetar för att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen.
 • Arbetar med kursadministration, medverkar i institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.
 • Aktivt medverkar till utvecklingen inom SKH och ämnesområdet scenkonst och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
 • Bidrar till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.
Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området ljusdesign för scenkonst.

Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här:

https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor">https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3–4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en aktiv konstnärlig praktik inom scenkonst med inriktning ljusdesign. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

För denna anställning ska konstnärlig och pedagogisk skicklighet viktas lika. Resterande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning.
 • Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom inriktning för ditt konstnärliga område samt god förmåga att genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet.
 • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang.
 • Har en aktiv praktik inom ljusdesign samt breda och djupa kunskaper inom scenkonstfältet generellt.
 • God analytisk förmåga och visad förmåga att kunna utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Förtrogen med ämnets teoretiska bas, samt goda kunskaper i hantverk och teknisk utrustning.
 • Har ett starkt intresse för gestaltningsfrågor, publik och omvärld.
 • Erfarenhet av att arbeta med etiska frågor och samhälleliga perspektiv både i undervisning och i konstnärlig praktik.
 • Erfarenhet från ledande funktion inom den tekniska organisationen på teatrar.
Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om du inte kan undervisa på svenska/norska/danska förväntas du kunna göra detta inom två år efter att anställningen tillträtts.

Om anställningen

Anställningens omfattning är 75% procent av heltid och är tidsbegränsad till 5 år.

Tillträde 1 augusti 2024 eller enligt överenskommelse.

Stockholms konstnärliga högskola vill tillvarata de kvaliteter som möten mellan olika perspektiv och erfarenheter tillför verksamheten. SKH välkomnar särskilt sökande som kompletterar vår organisation avseende jämställdhet och etnisk mångfald.

Hur ansöker jag, hur går processen till?
Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer SKH 2023/683/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du här: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh

Välkommen med din ansökan senast 2023-12-15

Fackliga företrädare: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/personalorganisationer/

Lön

Individuell månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat