arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

LFV söker Systemsäkerhetsingenjör

 • Yrkesroll

  Säkerhetsingenjör

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 september

 • Sök jobbet senast

  24 september

Om jobbet

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flighter i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi fortsätter att driva digitaliseringen inom flera olika områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. LFV har 1100 anställda och en omsättning på 3,3 miljarder kronor.

LFV är en organisation som präglas av säkerhet (safety) men också förändringar där konkurrensutsättning, internationalisering, totalförsvar är faktorer som i hög grad påverkar arbetet med flygsäkerhet. Läs mer: Om LFV

Enhet Flygsäkerhet ansvarar för leverans av flygsäkerhetsrelaterade tjänster. Enheten är en del av Gemensamma tjänster som omfattar inköpsverksamhet, lokaler och service, ekonomi, HR, lönehantering, utbildning, kommunikation, registratur och arkiv.

Flygsäkerhet ansvarar för fyra verksamhetsområden: Flygsäkerhetsbedömningar, Regler och metoder, Avvikelserapporthantering/Utredningar och Flygsäkerhetskoordinering. Inom dessa områden finns ytterligare verksamhetsområden.

Gemensamt för allt vi arbetar med är att det rör området Safety. Safety är till stor del är detaljstyrt av EU- förordningar, Transportstyrelsen och ICAO. Hur LFV arbetar med dessa styrningar är sammanfattat i vårt SMS (Safety Management System). Till stor del är därför arbetet inom Enhet Flygsäkerhet beskrivet i processer och rutiner som kan hittas i LFV:s Verksamhetsledningssystem.

Enheten för Flygsäkerhet arbetar också proaktivt vilket betyder att verksamheten förändras och anpassas efter behov. Vi är idag 40 medarbetare i framförallt Stockholm, Malmö, Göteborg och Norrköping.

Vi arbetar aktivt inom LFV för att bibehålla en hög säkerhetskultur. Vi strävar ständigt för förbättrad flygsäkerhet och för att minimera vårt bidrag till risken för olycka och incident så långt som är praktiskt möjligt. Att uppnå en tillfredsställande flygsäkerhet är LFVs högsta prioritet. I detta arbete är enhet Flygsäkerhet en central aktör.

För att fortsatt kunna bidra till flygsäkerhetarbetet på bästa sätt, i en växande bransch med många nya utmaningar, söker vi nu fler flygsäkerhetsbedömare/systemsäkerhetsingenjörer.

Din roll

Flygsäkerhetsbedömningar och systemsäkerhetsanalyser är en del i arbetet att säkerställa att de förändringar som genomförs inom det funktionella systemet fortsätter att vara lika säkra eller ännu säkrare än före förändring.

I flygsäkerhetsarbetet är det viktigt att titta på hela det funktionella systemet (tekniska system, förfaranden/metoder och personal) och även det sammanhang det funktionella systemet existerar i och hur detta kan påverka riskbilden i verksamheten. Du kommer i de förändringar du arbetar med att vara sammanhållande för flygsäkerhetsbedömning. Det innebär ett nära samarbete med operativ, teknisk och annan expertis i första hand inom LFV. Spännvidden på dina uppgifter som flygsäkerhetsbedömare är stor.

Du kan du bli involverad i större tekniska projekt eller i mer renodlade operativa projekt av kortare eller längre karaktär. Det kan också innebära att du vissa dagar arbetar med operativ personal och andra dagar med tekniska experter i första hand inom LFV.

Dina arbetsuppgifter:


Genomföra flygsäkerhetsbedömningar och riskanalyser.

Utveckla, stärka och förbättra våra processer och rutiner för flygsäkerhetsbedömningar så att vi på ett effektivt och rationellt sätt kan hantera förändringar med högsta möjliga flygsäkerhet. Delta i relevanta samarbetsgrupper

Arbeta för att stärka vår flygsäkerhetskultur genom att hålla dig uppdaterad inom ämnet och vara en ambassadör för värdet av flygsäkerhetsbedömningar inom hela organisationen.

Vi erbjuder:


Utbildning i Flygsäkerhetsbedömning och Ändringshantering.

Ett spännande jobb med många utmaningar.

En arbetsmiljö där vi värnar om en god balans mellan arbete och privatliv.

Ett jobb med utvecklingsmöjligheter.

Tätt samarbete med övriga flygsäkerhetsbedömare inom enheten samt med uppdragsgivare från olika delar i LFV.

 

Din profil

Vi ser gärna att du som söker har högskoleutbildning inom relevant område eller ingenjörsutbildning. Det är meriterande om utbildningen är inom systemsäkerhet/riskhantering.

Du har relevant arbetslivserfarenhet för tjänsten och företrädesvis från verksamhet som präglas av risk och säkerhet.  

Det är meriterande om du som söker har tidigare erfarenhet av flygsäkerhetsarbete och arbete inom riskbedömning.

Du har mycket god samarbetsförmåga, är strukturerad, flexibel och resultatinriktad. Det är viktigt att du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

 

Anställning och förmåner

Tjänsten Flygsäkerhetsbedömare är på 100% och en tillsvidareanställning med placering i Norrköping,  Malmö eller Stockholm.

Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest.

Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap. LFV erbjuder goda anställningsvillkor och ett brett utbud av förmåner som bland annat innefattar en privat sjukvårdsförsäkring.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat