arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Licentiattjänst i företagsekonomi

 • Yrkesroll

  Jordbruksforskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 juni

 • Sök jobbet senast

  1 augusti

Om jobbet

Institutionen för ekonomi
Letar du efter en spännande licentiattjänst inom jordbruksekonomi? Vill du arbeta i en dynamisk forskargrupp med flera pågående disciplinära och tvärvetenskapliga samarbeten?

Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar emot ansökningar för en licentiat att gå med i forskargruppen "Beslutsfattande och management".

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Beteendemässiga aspekter av risk och riskhantering inom jordbruket - att förstå jordbrukares beslut under energiprisvolatilitet
Företagsekonomi
Innehållsbeskrivning:
Anställningen är inbäddad i Horizon Europe-projektet "AnalysinG of fossil-ENergy dependence in agriculture to increase RESilience against input price fluctuations (AgEnRes)”. AgEnRes utformar hållbara vägar för beslutsfattande för att minska det direkta och indirekta beroendet som jordbrukare samt jordbrukssektorn som helhet har av fossila bränslen och gödselmedel, och öka resiliensen mot volatila energipriser, med hänsyn till jordbrukarnas beteende samt synergierna och kompromisserna mellan europeiska ekonomiska och miljömässiga mål på mikro- och makronivå.

Kandidaten kommer att ha ett nära samarbete med andra kollegor på institutionen och forskare från Wageningen University & Research i Nederländerna, Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies i Tyskland och University of Trento i Italien.

Läs mer om vår forskarutbildning i företagsekonomi i den allmänna studieplanen: https://internt.slu.se/globalassets/mw/utb/forskarutbildningdocent/allmanna-studieplaner/nj/beslutade-2016-2018/svenska-2016-2018/foretagsekonomi-galler-fr-o-m-2017-10-01.pdf

Kvalifikationer:

Kandidaten ska ha grundläggande behörighet för forskarutbildning i företagsekonomi. Den framgångsrika sökanden förväntas ha en gedigen bakgrund inom empiriska forskningsmetoder och kvantitativ dataanalys.

Förtrogenhet med experimentella metoder och beteendeekonomi, samt goda kunskaper om den europeiska jordbruks- och livsmedelssektorn är meriterande. Tjänsten kräver utmärkt kommunikationsförmåga på engelska. Bra kunskaper i svenska är meriterande.

Den framgångsrika sökanden bör vara starkt motiverad att arbeta inom ramen för det europeiska forskningsprojekt som beskrivs ovan. Den framgångsrika kandidaten förväntas arbeta för att etablera egna initiativ för att föra licentiatprojektet framåt och arbeta bra i ett forskarlag. Personliga meriter kommer att spela en viktig roll i rekryteringsprocessen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Särskild behörighet till ämnet företagsekonomi har den som har minst 90 hp inom företagsekonomiska ämnen, varav minst 30 hp på avancerad nivå. Gymnasiebetyg motsvarande Engelska B/Engelska 6 är ett grundläggande krav.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Tidsbegränsad anställning; två års licentiatstudier på heltid.

Tillträde:

Så snart som möjligt efter ömsesidig överenskommelse, dock senast den 2024-09-30.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-08-01.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på skriftlig ansökan, inklusive (1) ett personligt brev (högst två sidor), (2) tentativa forskningsfrågor / idéer som du skulle vilja ta itu med inom ramen för projektet (högst en sida), (3) en meritförteckning, (4) kopior av examensbevis och studieutdrag, (5) en kopia av avhandlingen för masterexamen eller grundexamen, (6) kontaktuppgifter till minst två referenser som känner till den sökandes kvalifikationer, och (7) styrkta kunskaper i engelska språket. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat