arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Marinbiolog till vårt Oceanografiska labb

 • Yrkesroll

  Marinbiolog

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 maj

 • Sök jobbet senast

  2 juni

Om jobbet

Vill du spela en central roll i Sveriges arbete för att skydda och förstå våra hav? Sök då tjänsten som marinbiolog till vårt oceanografiska labb

Observationsenheten är en del av avdelning Samhällsberedskap och ansvarar för förvaltning och utveckling av observationsnäten. I det ingår övervakning och underhåll av stationsnäten, inspektion av meteorologiska, hydrologiska och havsvattenståndsstationer, digitalisering, granskning och lagring av observationsdata, flödesmätningar samt övervakning av haven runt Sverige. Det senare görs genom provtagningar och mätningar från fartyg med bojar och andra fasta mätsystem utplacerade i havet.

Verksamheten omfattar vattenprovtagning och analyser med avseende på fysikalisk-kemiska och biologiska parametrar. En del av arbetet utgörs av det nationella övervakningsprogrammet för Östersjön och Västerhavet med månatliga provtagningar i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Havsövervakningen utförs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och är en del av Sveriges åtaganden inom HELCOM och OSPAR. Laboratoriet utför även uppdrag för kustnära vattenvårdsprogram och forskningsprojekt.

Gruppen är sammansatt av kemister, oceanografer, marinbiologer med erfarenhet av marin miljöövervakning. Gruppen samarbetar närmast med grupperna Oceanografisk mätteknik (avdelning Samhällsberedskap) och Oceanografi (avdelning Samhällsplanering). Tillsammans arbetar gruppen med att mäta, analysera, samla in och kvalitetsgranska oceanografiska observationer.

Om tjänsten


I tjänsten ingår:
 • analys av vattenprover - exempelvis näringsämnen, syre, pH, alkalinitet, salthalt och klorofyll.
 • arbete med provtagning av vattenprover från R/V Svea
 • arbete med kvalitetsledningssystemet och laboratoriets ackreditering
 • ansvar för kvalitetsarbete och utveckling av 2-4 mätmetoder, med fokus på biologiska parametrar, exempelvis primärproduktion, klorofyll och klorofyllfluorescens.

Om dig


Vi söker dig som har relevant akademisk grundutbildning inom marinbiologi, eller marina vetenskaper med inriktning mot marinbiologi eller marin kemi. Forskarutbildning och tidigare erfarenhet från oceanografisk mätverksamhet är meriterande.

Utöver ovan utbildningskrav är det krav på att du har erfarenhet av: 
 • laboratorieanalys av marinbiologiska och/eller kemiska parametrar
 • kvalitetskontroll av mätningar, där särskild vikt läggs på precision, spårbarhet och mätosäkerhet
Det är för tjänsten meriterande med erfarenhet av följande arbetsuppgifter:
 • arbete med kvalitetsledningssystem och erfarenhet av analysarbete på ett laboratorium som hanterar vattenprover, om det skett under ett kvalitetsledningssystem ISO 17025
 • mätningar med optiska sensorer (fluorescens och turbiditet)
 • provtagning och bearbetning av prover för DNA-analys
 • kalibrering och underhåll av analysinstrument
 • marint fältarbete, gärna i form av vattenprovtagning och mätningar från fartyg
 • bearbetning av marina data, skriva rapporter och presentera resultat och slutsatser
 • analys av vattenprover från i första hand marina prover och i andra hand sötvatten på ett laboratorium där miljöprover, företrädesvis vattenprover, analyseras
För att lyckas i tjänsten och nå uppsatta mål, leverera kvalitativt arbete och uppfylla standarder och krav behöver du som person vara engagerad och kvalitetsmedveten. Du är också självgående, vilket innebär att du tar ansvar för din uppgift, strukturerar, planerar och driver dina egna processer. Viktigt för rollen är även att du samarbetar bra med andra människor och relaterar till dina kollegor på ett lyhört och smidigt sätt. Då gruppen genomför utsjöresor och övervakningsprogram kan både arbetsmiljö och krav variera, varför flexibilitet är en nödvändig egenskap för att anpassa sig till ändrade omständigheter.

Goda kunskaper i svenska och i engelska, i både tal och skrift, är ett krav, likaså att du har erfarenhet av att använda officepaketet.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med laboratoriehanteringssystem (LIMS), databaser och Excel. Meriterande är också om du har programmeringskunskaper i Python, R, Matlab eller liknande.

SMHI är certifierat enligt ISO 9001 och 14001 och laboratoriet är dessutom ackrediterat enligt ISO 17025. Stor vikt läggs därför vid att kunna förstå standarder och veta vad som krävs för att följa dem.

Anställningsform


Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Placeringsort


Placering är på vårt kontor i Göteborg.

Sista ansökningsdag


Välkommen med din ansökan senast 2024-06-02

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat