arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Marinbiolog/Marin naturvårdshandläggare till enheten för naturärenden

 • Yrkesroll

  Marinbiolog

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 juli

 • Sök jobbet senast

  11 augusti

Om jobbet

Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.

På Naturavdelningen är vi ca 115 medarbetare fördelade på flera olika orter i länet. Tillsammans arbetar vi för biologisk mångfald, främjande av friluftsliv, säkerställande av naturområden och god hushållning med naturresurser.

Arbetsbeskrivning


Vill du vara med och bidra till länsstyrelsens arbete med det hållbara samhället och utvecklingen i länet?

Du kommer att tillhöra enheten för naturärenden som består av cirka 25 medarbetare, stationerade på tre orter. Enheten för naturärenden hanterar frågor som rör tillstånd, dispenser och tillsyn inom strandskydd och andra skyddade områden. Det handlar om såväl förebyggande rådgivning till kommuner, organisationer och allmänhet via tex webb, telefon och massmedia som handläggning av egna ärenden och deltagande i andra avdelningars ärenden. Enheten arbetar också med några projekt. Många ärenden berör flera av länsstyrelsens, ibland motstående, uppdrag och uppgifter. Det innebär att länsstyrelsen ska göra en samlad avvägning av såväl olika samhällsintressen som enskilda intressen.

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är:


- Arbeta med naturvårdsaspekterna i tillståndsprövning för havsbaserad vindkraft, farleder, industrier med utsläpp till havet, vattenbruk och andra verksamheter som påverkar havsmiljön.
- Hantera naturvårdsaspekter och bidra med helhetssyn i andra samhällsplaneringsärenden där det behövs marinbiologisk kompetens, t ex havs- och kustzonplanering, översiktsplaner och detaljplaner.
- Handlägga naturvårdsärenden i huvudsak marina miljöer, både när det gäller tillsyn och prövning, till exempel dispenser och tillstånd inom strandskydd, naturreservat, biotopskydd och Natura 2000. Detta innebär att gå igenom handlingar, kontrollera naturvärden i digitalt kartprogram, genomföra fältbesök, föredra ärenden på möten och skriva beslut.
- Delta i relevanta arbetsgrupper, tex arbetsgrupper för vattenbruk, havsbaserad vindkraft och beredningsgrupper för ärenden som berör flera olika sakområden.
- Delta i att utveckla verksamheten, särskilt med fokus på hantering av marina frågor.
- Arbeta med rådgivning (framför allt via telefon och e-post) inom enhetens ansvarsområde.

Vi arbetar i ett digitalt ärendehanteringssystem där vi själva sköter delar av diarieföringen.

Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.

Placeringsort: Göteborg eller Vänersborg.

Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden. Resor ingår i tjänsten.

Kvalifikationer

Du har:

- Examen i marinbiologi på magister-/masternivå (minst fyra år), eller annan utbildning, i kombination med erfarenhet, som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- God ekologisk kompetens kopplad till de marina miljöerna i Västerhavet.
- Förmåga att göra väl avvägda marinekologiska bedömningar.
- Goda datakunskaper och förmåga att hantera digitala stödsystem.
- B-körkort.

Vi ser gärna att du har:


- Erfarenhet från offentlig verksamhet.
- Erfarenhet av handläggning av ärenden.
- Erfarenhet av Natura 2000.
- Erfarenhet av marina inventeringar.
- Erfarenhet av arbete med havsbaserad vindkraft.
- Aktuell kunskap i miljörätt.

 

Personliga egenskaper


- Du är utvecklingsinriktad och har god förmåga att uttrycka dig på ett tydligt och lättförståeligt sätt i både tal och skrift. Du har förmåga att arbeta självständigt men också tillsammans med andra. Du har ett intresse för att dela med dig och hjälpa andra.
- Du är trygg i dig själv och förstå vad rollen som statstjänsteperson innebär.
- Du har ett helhetsperspektiv och har förmåga att på ett sakligt och konstruktivt sätt föra fram olika naturvårdsaspekter i syfte att bidra till en sammanvägd bedömning.
- Du förstår vikten av att bygga och vårda goda relationer såväl intern som externt.
- Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och genomför dina uppdrag. Som person ligger ditt fokus på möjligheter snarare än hinder.

 

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

Du ansöker till jobbet via denna länk: https://lansstyrelsen.varbi.com/se/what:job/jobID:743133/

Övrigt


Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.

Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Lön

Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100% Arbetstid: Dagtid måndag - fredag 40 tim./vecka. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning