arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Medarbetare med bred grundvattenkompetens till SGU

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Hydrogeolog

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 september

 • Sök jobbet senast

  24 september

Om jobbet

Är du en erfaren hydrogeolog med intresse för kartläggning av landets viktigaste grundvattenresurser? Brinner du för att tillgängliggöra data och information om grundvatten för samhället? Vill du bli en nyckelspelare i att visa vägen till en hållbar vattenförsörjning och skydd av viktiga grundvattenresurser? I så fall är denna tjänst för dig!
SGU:s information om grundvatten utgör ett viktigt underlag för samhällsplanering, vattenförvaltning, och prövning av nya verksamheter. Enheten Hållbar vattenförsörjning, som ingår i avdelningen Mark och grundvatten, består av 14 engagerade medarbetare med bred grundvattenkompetens. Enheten arbetar med frågor på både operativ och strategisk nivå, till exempel med grundvattenkartläggning, uppföljning av miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet”, utveckling av bedömningsgrunder för grundvatten samt vägledning i arbetet med grundvatten inom svensk vattenförvaltning. Andra viktiga uppgift är också att tillgängliggöra grundvatteninformation för samhällsplanering samt att ta fram expertutlåtanden i strategiskt viktiga remisser. Arbetet sker ofta i nära samverkan med övriga avdelningar på SGU och andra myndigheter, organisationer och aktörer.
Arbetsuppgifter
En huvuduppgift är SGU:s löpande kartläggning av landets grundvattenresurser med fokus på de södra delarna av landet. Här kan också ett samordningsansvar för hela eller delar av kartläggningen komma att ingå. En annan huvuduppgift är rollen som funktionsansvarig för verksamhetsområde Grundvattenresurser. Här ingår att förvalta prioriterade produkter och tjänster men också att bidra i utvecklingen av nya. Därutöver ingår det i arbetet att vara expertstöd till andra myndigheter och att genomföra expertbedömningar i olika myndighetsärenden. I arbetet ingår löpande samverkan med regeringskansliet, myndigheter, kommuner, VA-producenter och andra viktiga avnämare för SGU. Det finns också möjligheter att initiera och genomföra uppdragsprojekt och att vara verksam inom FoU verksamhet.
Kompetens
Vi söker dig som har:
en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskole-/universitetsnivå med inriktning mot hydrogeologi, geologi, hydrologi eller motsvarande relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
flera års erfarenhet av kartläggning av grundvattenresurser, gärna med kompetens avseende både grundvatten i jordlager och berggrund, med fokus på de södra delarna av landet
erfarenhet av olika hydrogeologiska undersökningsmetoder
goda kunskaper i GIS
mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort

Meriterande erfarenheter och kompetens:

erfarenhet av att ta fram och/eller bedöma hydrogeologiska underlag i tillståndsprocesser
utbildning och/eller tillämpningar inom kvartärgeologi
erfarenhet av svensk vattenförvaltning

Personliga kvalifikationer

Du är en person som trivs med att jobba både självständigt och i team. Du är strukturerad, flexibel och har en förmåga att driva arbetet framåt. Du har en mycket god förmåga att samarbeta och kommunicera med såväl dina kollegor som externa samarbetsparter. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna för denna tjänst.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, där sex månaders provanställning tillämpas. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Anställningsort: Lund. Tjänsteresor till huvudkontoret i Uppsala kommer att förekomma.
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att utföras på slutkandidat. För tjänsten krävs en godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll innan beslut om anställning fattas.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 24 september 2023. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Mats Wallin, telefon 018-17 93 31 eller våra fackliga företrädare: Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för Saco-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Klimat- och näringslivsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Diarienummer: 411-1899/2023
Som statlig myndighet omfattas SGU av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut dina ansökningshandlingar om någon efterfrågar dem.

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön