arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

MR M söker plutonsledning till internationell utbildningsinsats våren 2025

 • Yrkesroll

  Soldat/Sjöman

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 april

 • Sök jobbet senast

  1 maj

Om jobbet

MR M söker plutonsledning till internationell utbildningsinsats våren 2025 

Har du erfarenhet från Försvarsmakten som reservofficer/officer eller Hemvärnet som plutonchef, stf plutonchef eller plutonsergeant och vill bidra till Sveriges militära stödinsats till Ukraina? Är du intresserad av att investera din tid i ett antal veckors utbildningsinsats på plats i Storbritannien med preliminär start under vecka 02 2025. Nu har du möjlighet att utveckla din förmåga som ledare i en internationell miljö. Välkommen med din ansökan. 
 

Stridskraften Hemvärnet 

Hemvärnet är en del av Försvarsmakten och utgör nästan hälften av personalen. Stridskraften Hemvärnet består av olika typer av krigsförband och verksamheter med stridsskola, fyra militärregioner med staber, territoriella förband, militärregiongrupper, 40 hemvärnsbataljoner samt 25 musikkårer. Stridskraften är under stark tillväxt där antalet fast anställda ska växa till ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska öka till ca 25 000 under år 2024. 
 

Om uppdraget  

Sverige bidrar till den brittiskledda Operation INTERFLEX som genomför grundläggande militärutbildning av ukrainska medborgare. Mellersta Militärregionen (MR M) ansvarar för utbildning med preliminär start vecka 02 2025. Den inleds i Sverige med ca två veckors utbildning, och därefter ca 13 veckor på plats i Storbritannien. (Utbildningsperioden omfattar denna gång två utbildningar i följd.) Den strategiska målsättningen är att stärka den ukrainska militära förmågan, så att Ukraina kan försvara sin territoriella integritet och effektivt utöva sin suveränitet.   

Befattning som plutonchef och som plutonsergeant


Plutonsledningen består av plutonchef och plutonsergeant. Som del i plutonsledningen kommer du att leda och fördela arbetet. Utbildningen av ukrainska medborgare genomförs mot grundläggande militär utbildning bestående av bland annat vapenhantering, strid och sjukvård på plats vid träningsanläggning i Storbritannien. Utbildningen innebär ca 15 intensiva veckor och genomförs under enklare förhållanden av övningsliknande karaktär. Utbildningen föregås av en förberedande utbildning i Sverige samt hemkomst-verksamhet efter utbildningsinsatsen.  

För information om vilka krav och meriter som gäller för befattningen samt information om anställningsform mm, vänligen besök: Lediga jobb hos Försvarsmakten - Lediga tjänster - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se).

Rekryteringsprocess: Ansökningar tas endast emot genom sökande via denna annons. Urval sker på grunderna förtjänst och skicklighet. Mellersta Militärregionen ansvarar för denna rekryteringsprocess som kommer att innefatta telefonintervju, intervju/säkerhetsprövnings-intervju, registerkontroll samt referenstagning. Övriga tester och kontroller kan förekomma. 

För frågor om uppdraget och rekryteringsprocessen: mrm-interflex@mil.se 

Bedömd anställningsperiod: 4 dagar under hösten 2024 för utbildnings och informationshelg samt från vecka 02 2025 och i ca 28 veckor. (Den senare tjänstgöringsdelen utgörs av ledighetsuttag). 

Fackliga representanter:  

OFR/O Per-Erik Pallin
SACO Margareta Hessling
OFR/S Kenneth Hartikainen
SEKO Anna Löfgren                Samtliga nås via växeln Tel: 08-584 54 00


Ansökan:


Uppdraget är ett fysiskt krävande uppdrag och du som ansöker behöver leva upp till Försvarsmaktens fysiska standard. Ansökan sker genom fullständigt CV och personligt brev. Sista ansökningsdatum är 1 maj 2024.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat