arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Naturvårdshandläggare med fokus på prövning och tillsyn

 • Yrkesroll

  Naturvårdsingenjör

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juli

 • Sök jobbet senast

  11 augusti

Om jobbet

Värdesätter du närhet till kollegor och trivs med självständigt arbete? Hos oss på Länsstyrelsen i Västmanland välkomnas du till en arbetsplats med god stämning och samverkan.

Som naturvårdshandläggare erbjuds du ett kvalificerat arbete med mycket eget ansvar och inflytande. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer. 

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består framför allt av att hantera naturvårdsrelaterade tillsyns- och prövningsärenden och remisser. Det kan till exempel handla om naturvärden i detaljplaner, artskydd, strandskydd, terrängkörning, biotopskydd, samråd och naturreservat. I detta ingår att ta del av underlag, administrera ärenden, svara på remisser, delta i interna samråd och kontakter med markägare, myndigheter och andra organisationer. Det är ett självständigt och varierande arbete som innebär allt från naturvärdesanalys, enklare GIS-arbete och ärendehandläggning till information och dialog med berörda parter. Din arbetsplats kommer att vara på vårt kontor i Västerås. Resor inom länet förekommer.

 

Om arbetsplatsen

Vi är en enhet på tio personer som jobbar med tillsyn och prövning inom natur- och vattenområdet. Nu rekryterar vi till arbetsgruppen som arbetar med prövning, tillsyn och tillsynsvägledning inom naturvårdsområdet. Vi arbetar för att Sveriges naturlagstiftning ska följas och på så sätt skydda naturen. Vi utvecklar vårt arbete löpande för att nå bästa naturvårdsnytta samtidigt som vi försöker att ha roligt och ha en rimlig arbetsbelastning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

 

Kvalifikationer

- Fullgjord högskoleutbildning i biogeovetenskap, biologi eller motsvarande.
- B-körkort

Det är meriterande om du har: 

- erfarenhet av att arbeta med tillsyn och prövning enligt 7, 8, 12 och 26 kapitlet i miljöbalken.
- artkunskap, främst inom artgrupperna växter, fåglar, fladdermöss och groddjur.
- kunskap om odlingslandskapets olika biotoper som till exempel alléer, skyddsvärda träd, våtmarker, diken, stenmurar och åkerholmar.
- kunskap om våtmarkers ekologi.

Personliga egenskaper


Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och genomför dina uppdrag. Som person ligger ditt fokus på möjligheter snarare än hinder. Du har förmågan att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är strukturerad, kan ta egna initiativ, har god förmåga att prioritera och kan ta dig an frågor ur ett helhetsperspektiv. Eftersom arbetet innebär kontakter med andra aktörer behöver du vara relationsskapande, trivas med att samarbeta med andra människor och att kommunicera på ett lättförståeligt sätt i tal och skrift.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

 

Om Länsstyrelsen i Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande, kompetent och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. Vi är runt 200 medarbetare som tillsammans utvecklar och jobbar med frågor som är avgörande för samhället. Vi har en samordnande roll i länet och är därför en viktig länk till regering, riksdag och andra myndigheter. Vår vision är ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer.

https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/jobba-hos-oss.html

 

Övrigt

För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. Hos oss på Länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vi tillämpar provanställning vid behov och vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss.

https://www.lansstyrelsen.se/4.1e9f682716e44cbf6f52214e.html

https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning