arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Operationsledningen söker Underrättelseofficer

 • Yrkesroll

  Officer

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 maj

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Försvarsmakten finns för att skydda Sverige och vår rätt att leva som vi själva vill. Som anställd hos oss blir du en viktig del av Sveriges försvar där du får vara med och påverka och bidra till rikets säkerhet varje dag.

Om enheten

Operationsledningens underrättelse- och säkerhetstjänstavdelning söker underrättelseofficer i analytisk roll. I befattningen som operativ underrättelseanalytiker kommer du bedriva bearbetning och analys ur ett operativt perspektiv avseende främmande stridskrafter i Sveriges närområde. Arbetet genomförs tätt tillsammans med kollegor med olika yrkesbakgrunder i syfte att skapa en helhetsbild till stöd för beslut på operativ nivå. Som operativ analytiker arbetar du såväl kortsiktigt med att stödja den operativa lägesbilden som långsiktigt med bland annat stöd till försvarsplanering och verkansprocesser. I befattningen ingår även stöd till planering och samordning av inhämtning. Du kommer att samverka med andra nationer, myndigheter samt med strategisk och taktisk nivå inom myndigheten.

Bearbetningssektionen vid Operationsledningen är en sektion som består av analytiker med olika verksamhetsbakgrunder. Sektionens huvudsakliga uppgift är att tolka och analysera militära fenomen och dra operativa slutsatser kring dessa samt generera inhämtningsbehov som vi själva eller andra kan svara på. Sektionens arbete syftar till att leverera relevanta beslutsunderlag, i rätt tid och format till stöd för planering och beslut på operativ nivå.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som operativ underrättelseanalytiker består ditt arbete till huvudsak av produktion av operativ lägesbild avseende främmande stridskrafter och föredragande av desamma för operativ chef. Detta i syfte att stödja verksamhet relaterat till territoriell integritet och inhämtning samt beskriva utvecklingen avseende främmande stridskrafter. Detta innebär att du genomför strukturerande och genererande bearbetning avseende militära fenomen, deltar i planering och samordning av inhämtning samt stödjer operationsplanering. Efterhand kan du komma att involveras i metodutvecklande projekt samt framtagande av särskild rapportering.

KRAV

Kvalifikationer
 • Officersexamen/ specialistofficersexamen
 • Flerårig erfarenhet inom underrättelse- och säkerhetstjänst med kunskaper inom minst en domän: mark, sjö eller luft
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Personliga egenskaper

Tjänsten kräver att du som person är strukturerad och kan arbeta under tidspress med både gott helhetsperspektiv och detaljfokus för att lösa uppgifterna. Som person ser vi att du är engagerad, initiativtagande och kan arbeta självständigt och driva ditt arbete i mål på egen hand. I arbetet ingår tät samverkan såväl inom som utom sektionen vilket ställer krav på god relationsbyggande förmåga, prestigelöshet samt ett ödmjukt förhållningssätt. Du skall ha ett högt säkerhetsmedvetande, god förmåga att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till information samt tillämpa Försvarsmaktens värdegrund. Då arbetet till sin natur påverkas av yttre omständigheter är det viktigt att du kan hantera snabbt uppkomna situationer med bibehållet fokus.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


MERITERANDE

 • Formell underrättelseutbildning vid exempelvis FM UndSäkC
 • Erfarenhet av stabsarbete och tjänstgöring vid central stab
 • Goda IT-kunskaper i Officepaketet och databaser
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Stockholm.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Som officer i Försvarsmakten skall du utöva tre timmars fysisk träning i veckan på arbetstid. Träningskläder, ersättning för kostnad av läkarbesök erbjuds.
Resor i tjänsten kan förekomma både nationellt och internationellt.
Beredskapstjänstgöring samt skiftarbete förekommer.
Flexibla arbetstider tillämpas.

Upplysningar om befattningen

Per Hedenius

Upplysningar om rekryteringsprocessen

Sandra Rosén Larsson

Fackliga företrädare

OFR/O HKV, Arne Nilsson
Försvarsförbundet, OFR/S HKV, Kjell Tetzlaff
SACO HKV, Camilla Robertsson
SEKO Försvar HKV, Lise-Lotte Larsson

Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-05-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Lön

Enligt ök.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat