arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Operativ strateg

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 september

 • Sök jobbet senast

  5 oktober

Om jobbet

Eldrimner är en av Länsstyrelsens sju enheter och är sedan 2005 Sveriges nationella resurscentrum för mathantverk och småskalig livsmedelsproduktion. Här arbetar vi med att förmedla, utveckla och bevara kunskapen om mathantverk. Vi stöttar nya och etablerade företagare bland annat genom kurser, utbildningar, rådgivning och utvecklingsarbete. Eldrimner arbetar tillsammans med berörda myndigheter och andra aktörer för att underlätta för mathantverkare att bedriva sin verksamhet. Hos oss arbetar experter inom mathantverkets olika områden som gärna delar med sig av sin kunskap

Vi arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet för Sveriges mathantverkare - tillsammans för en hållbar framtid!

Vad vi kan erbjuda


Vårt arbete sträcker sig över hela landet, men utgår från våra lokaler som ligger i en naturskön och kreativ miljö i Ås – med medarbetare och företagare som gemensamt vill utveckla det svenska mathantverket.

Vårt mål är att lyfta småskaligt mathantverk som en spjutspets inom svensk livsmedelsproduktion.

Som strateg hos oss har du möjlighet att bli en del av den växande framgången för svenskt mathantverk. Rollen ger en bred variation av arbetsuppgifter med stort eget ansvar och utrymme till egna initiativ. Dels innebär den strategiskt och operativt arbete med extern samverkan, dels arbete med att förenkla för företag.

Arbetsuppgifter


Mathantverket är en bransch i ständig utvecklig och Eldrimner anpassar arbetet utifrån vad som kan ge störst nytta för våra målgrupper. Du är en nyckelfunktion i att följa utvecklingen med fokus på strategiska samarbeten och arbete med att förenkla för företag. Du arbetar nära enhetschefen och uppdraget kan variera mellan att vara samordnande, drivande, rådgivande och att själv ta fram och utveckla beslutsunderlag. I det arbetet är din förmåga att tänka strategiskt och ha ett helhetsperspektiv väsentligt.

Du bygger och upprätthåller långsiktiga relationer med externa parter för att säkerställa en god samverkan i våra nätverk. Detta kan till exempel innebära att delta i olika samverkansforum, vara kontaktperson mot andra organisationer och att utveckla projektidéer, ordna möten och evenemang för samverkan. Din roll blir att företräda verksamheten i att lyfta mathantverkets värden och nytta för en hållbar livsmedelsförädling.

Arbetet med att förenkla för företag är komplext och kräver att du håller dig uppdaterad på relevant lagstiftning, kommande förändringar och behov hos mathantverkarna. Det kan innefatta att revidera branschriktlinjer, påverka ny livsmedelslagstiftning genom remisser, delta i samrådsgrupper samt på olika sätt arbeta för minskat krångel för företagen. Målsättningen är att arbeta proaktivt och analysera vad som är strategiskt viktiga områden att fokusera på. Du arbetar mot externa aktörer och med vårt interna arbete tillsammans med våra medarbetare. Det innebär att du har kontakt med myndigheter, organisationer och företag för att i samverkan hitta lösningar. Som en del i ditt strategiska arbete ser du över hur interna processer och rutiner kan effektiviseras så att Eldrimner bättre kan driva utveckling inom förenkling för företag. Du samordnar inkomna remisser, medverkar och framställer vid behov remissyttranden.

Du arbetar självständigt och i team med kollegor med kompetenser inom olika specialistområden.

Dina erfarenheter, kunskaper och personlighet

Du har minst två år för yrket relevant högskoleutbildning alternativt annan utbildning kombinerat med erfarenhet som vi bedömer motsvarar detta.

För att kunna föra fram mathantverkets värde och förutsättningar behöver du ha insikt och kunskap om mathantverk och dess roll i hållbar svensk livsmedelsproduktion. Du behöver ha kännedom om mathantverkets aktörer och aktuella myndigheter samt har insikt i hur systemen för livsmedelsförädling och -produktion, nationellt och internationellt ser ut.

Du har erfarenhet av arbete med att förenkla för företag genom att exempelvis ha drivit utvecklings- eller förenklingsarbete samt har förmåga att förstå och tolka juridisk text såsom direktiv, förordningar och föreskrifter. Du har erfarenhet av att ha haft kontakt med både företag och myndigheter avseende regelverk, kontroller eller tillsyn.

Det är en fördel om du har erfarenhet av företagande inom livsmedel eller lantbruk. Exempelvis genom eget företagande, arbete med rådgivning till företag eller på annat vis fått god inblick i små företags utmaningar.

Du uttrycker dig mycket väl skriftligt och muntligt och anpassar ditt språk till aktuell målgrupp, oavsett om det är till en myndighet, en intresseorganisation eller ett enskilt företag.

Meriterande


Tre års högskoleutbildning eller mer inom relevant område för tjänsten

Tidigare arbete vid myndighet och erfarenhet av beslutsprocesser inom myndigheter

Erfarenhet av att hantera remisser

B-körkort. Eldrimner arbetar över hela landet och resor ingår i tjänsten till stora och små orter.

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper

För att lyckas i rollen behöver du trivas med att representera verksamheten muntligt som skriftligt i stora och små sammanhang till olika målgrupper.

Det är viktigt att du är initiativtagande och trivs med att samarbeta med många olika personer och aktörer. Du är duktig på att skapa förtroendegivande relationer och vårda kontakter.

Du har ett strategiskt tänk, kan lyfta blicken, se sammanhang och helhet för att avgöra vad som ger störst nytta för mathantverket. I det ingår att utvärdera data och information som grund för strategiska beslut.

Då arbetet kan variera i uppgifter och komplexitet behöver du ha god förmåga att strukturera ditt arbete, enskilt och i samarbete med andra.

I din ansökan vill vi att du tydligt visar att du uppfyller kraven för tjänsten.

I rekryteringen använder vi oss av arbetsprov, personlighetstest och intervjuer.

Vid en tillsvidareanställning på Länsstyrelsen kommer du krigsplaceras vid myndigheten. Beroende på tjänst kan det även ingå tjänstgöring i krisstab och säkerhetsklassning. Vi inleder vanligtvis med provanställning vid tillsvidaretjänster.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning