arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

PhD i Fysik : “Avbildning på nanoskala ett åldrande endotel”

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 mars

 • Sök jobbet senast

  25 april

Om jobbet

Information om tillsättning av anställning.Biologisk fysik vid Göteborgs universitet är representerad av en tvärvetenskaplig grupp som fokuserar på användningen av olika metoder såsom mikrofluidik och avancerad mikroskopi och spektroskopi, samt analys av bilder och signaler. Dessa metoder används för att utforska och beskriva komplexa biologiska system, såsom cellkommunikation på både enskild cellnivå och populationsnivå, samt för att skapa in vitro-modeller för cellkulturer eller andra biologiska system. 

Arbetsuppgifter   
Kandidaten kommer att designa, konstruera och validera mikrofluidikmodeller ämnade att husera olika leverspecifika celler i 2D och 3D kompatible med olika mikroskoperingsmodaliteter. Projektet innehåller en väsentlig del experimentellt arbete med kontinuerlig cellodlingsoptimering samt utvärdering mha klassiska fluorescenta cellinfärgningar, funktionella analyser och mikroskopibildtagning. Dessutom kräver den efterföljande analysen kvantitativ datahantering samt bildanalys med mjukvara som förlitar sig på AI och deep-learning. Projektets titel inom MSCA programmet heter: Monitorering och åtgärder för att reversera åldrandets och sjukdomars effekter på endotelceller. Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.  

Behörighet   
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. 

Sökande kan vara av vilken nationalitet som helst. Dock krävs det att kandidaten utför transnationell rörlighet, det vill säga flyttar från ett land till ett annat, när hen blir tillsatt. Detta är ett krav inom MSCA ITN-programmet, som finansierar denna position. I fallet med svenska medborgare eller personer som tidigare har bott i Sverige kan dessa vara berättigade till denna position förutsatt att de har bott eller utfört sin huvudsakliga verksamhet utanför Sverige i mer än 24 månader under de 3 år som omedelbart föregår rekryteringen. Sökande ska vid tidpunkten för anställning vid Göteborgs universitet vara inom de första fyra åren (motsvarande heltidsforskningserfarenhet) av sina forskningskarriär och inte ha erhållit en doktorsexamen. Motsvarande heltidsforskningserfarenhet mäts från det datum då sökanden erhöll den examen som berättigar henne/honom att påbörja en doktorsexamen (antingen i det land där examen erhölls eller i det land där forskaren är anställd), även om en doktorsexamen aldrig påbörjades eller planerades.

Bedömningsgrund   
Bestämmelser för utvärdering av kvalifikationer för utbildning på doktorsnivå ges i SFS 1993:100. Urval bland sökande som uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att assimilera utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen läggs särskild tonvikt på dokumenterade kvalifikationer avseende: 1. Du bör ha en god förmåga att uttrycka dig både skriftligt och muntligt på engelska. 2. Du bör vara en motiverad person som kan arbeta självständigt, samtidigt som du har en god förmåga att samarbeta med andra forskare i detta tvärvetenskapliga samarbete. 3. Vid bedömningen läggs särskild tonvikt på dokumenterade kvalifikationer avseende tillverkning av mikrofluidiksystem, COMSOL-simuleringar, cellkultivering och cellutvärderingsmetodik. Programmeringskännedom (Python, Matlab, C/C++ eller liknande) är en fördel, liksom mikroskopering. 4. Vid bedömningen kommer vikt att läggas på din potential, motivation och personliga lämplighet för positionen.

Anställning   
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år

Omfattning: 100%

Placering: Institutionen för Fysik, Göteborg

Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse


Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande   
Registrera din ansökan elektroniskt. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten, CV som inkluderar vetenskapliga publikationer, Kopia på examensbevis och två personliga referenser (namn, telefonnummer, relation) 

Kontaktuppgifter för anställningen   
Caroline Beck Adiels, Lektor, caroline.adiels@physics.gu.se

Giovanni Volpe, Professor, giovanni.volpe@physics.gu.se

Fackliga organisationer   
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande     

Ansökan   
Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.   

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-04-25. 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

Villkorsavtal Villkorsavtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid 100%