arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Polismyndigheten söker chef för It-avdelningen

 • Yrkesroll

  Personaldirektör

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 juli

 • Sök jobbet senast

  5 augusti

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. A396.843/2024 jobb.chef@polisen.se

Om jobbet

Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 38 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner och ett antal nationella avdelningar. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmaste åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Du kan se den kompletta annonsen och hur du ansöker på polisen.se.
It-avdelningen är en integrerad del av det polisiära uppdraget. Som chef för It-avdelningen leder du it-avdelningens arbete med att tillhandahålla it-tjänster till hela Polismyndigheten. Du utvecklar organisationen och ska säkerställa att it-stödet är effektivt, säkert och möter verksamhetens behov. I uppdraget ingår också att samverka i tekniska frågor med andra rättsvårdande myndigheter inom landet, samt att aktivt bidra till det rättsvårdande arbetet inom EU.
Avdelningen ansvarar för att utveckla, förvalta och sköta drift av samtliga Polisens it-system och där tillhörande it-infrastruktur. Avdelningen ansvarar även för att utveckla egna och införskaffa it-system och it-applikationer och införa dem i Polismyndighetens verksamhet. I uppdraget ingår också ett funktionsansvar för den del av säkerhets- och verksamhetsskyddet som omfattar it- och informationssäkerhet samt signalskydd för it-system och it-infrastruktur.
It-avdelningen har ca 1200 medarbetare och är organiserad i tio organisatoriska enheter, fyra inriktade på de polisiära områdena utredning & lagföring, underrättelse-gräns-EU, yttre polisverksamhet och gemensamma polisförmågor, fyra för medborgarservice & administration, drift inklusive it-säkerhet och specialiserade polisförmågor, fältorganisation och it-kundservice, samt en sektion för it-inköp och ett avdelningskansli. Cheferna för dessa tio organisatoriska enheter direktrapporterar till it-direktören.

Uppdraget som It-direktör
Som chef för It-avdelningen rapporterar du till rikspolischefen samt ingår i myndighetens nationella strategiska ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Som It-direktör företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. I uppdraget ingår att vara en aktiv del av myndighetens totalförsvarsarbete.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
flera års erfarenhet av att driva och leda i en stor och komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
bred och dokumenterad erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete inom en större it-organisation, väl förtrogen med de senaste utvecklingsmetoderna och hur de successivt utvecklas
ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
god företagsekonomisk kompetens
civilingenjör eller civilekonom eller annan jämförlig akademisk utbildning/examen
svenskt medborgarskap


Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
erfarenhet av chefskap på motsvarande nivå inom offentlig sektor
erfarenhet som högre chef med fullt budget- och verksamhetsansvar inom it-intensiv verksamhet
chefs- och ledarskapsutbildning för strategisk nivå

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier.
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner
Vid frågor kontakta Maria Bondestam, HR-strateg, på telefon 0725-50 33 84.
Parallellt med annonseringen sker upphandling av konsultstöd för en searchprocess. Kontaktuppgifter till konsulterna kommer att tillföras annonsen då upphandlingen är klar.

Fackliga företrädare
För Polisförbundet Peter Sjögren 076 145 7590, för Saco-S Cecilia Frisell 0722-28 74 34, för ST Cecilia Carlberg 010-56 353 23 och för SEKO Karna Tillheden 0732–490 422.

Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering i Stockholm


Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Från och med maj 2024 använder vi inte personligt brev i våra rekryteringsprocesser. Vi ber dig istället att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor som baseras på kravprofilen för aktuell rekrytering, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer. Du kan se den kompletta annonsen och hur du ansöker på polisen.se. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Välkommen med din ansökan genom att besvara urvalsfrågorna samt CV (inga betyg eller intyg) senast den 5 augusti 2024 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A396.843/2024 i mailets ärendemening.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan!

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.chef@polisen.se