arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Post Doc i Beräkningskemi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 januari

 • Sök jobbet senast

  18 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Denna postdoktorala tjänst är en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER, Advanced
Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att fylla
vetenskapliga och sektoriella luckor i biologisk avbildning från molekylär, via cellulär, till vävnad, organ och organism nivåer av organisation, och samordnas av LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science.

AMBER finansieras av EU:s Marie Sk odowska-Curie (MSCA) COFUND-program. Cirka 14
postdoktorer kommer att rekryteras i den första utlysningen, och varje anställning varar i 36 månader.

AMBER har sex kärnpartner: Lunds universitet/MAX IV, Sverige, European Spallation Source (ESS),
Sverige, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Institut Laue-Langevin (ILL), Frankrike,
International Institute of Molecular Mechanisms and Machines, (IMOL), Polen, och Leicester Institute of Structural and Chemical Biology, Storbritannien.

Ditt arbete kommer att omfatta kliniska och biomedicinska projekt. Det kommer också att omfatta
teknikutvecklingsarbete som syftar till att kombinera avbildningstekniker och dataanalys för att ge en mer integrerad bild av livsprocesser i samband med hälsa och sjukdom. Du får som postdoktor inom AMBER-programmet stora medicinska, biologiska och metodologiska möjligheter, med en djupgående potentiell inverkan på Europas nästa generation av forskning och forskare. När du har avslutat AMBER-programmet kommer du att vara utomordentligt väl rustad för att fortsätta din karriär inom den akademiska världen, vid infrastrukturer, inom hälso- och MedTech-sektorerna och därefter.

För mer information om de totalt utlysta postdoktorala tjänsterna inom samfinansieringsprojektet
AMBER, besök https://www.euraxess.se/jobs/178170.

Intervjuerna kommer att inledas i april. För mer information om AMBER, ansöknings- och
utvärderingsprocessen etc., besök https://www.ambercofund.eu.

Forskningen av PI, prof. Mikael Lund, omfattar ett brett spektrum av områden inom disciplinen statistisk termodynamik, inklusive grundläggande teoretisk forskning (som ofta resulterar i nya teorier och simuleringstekniker), såväl som mer riktade studier, med tillämpningar inom Life Science, kolloidal vetenskap och biofysikalisk kemi. Avdelningen för beräkningskemi bedriver forskning inom kvantkemi, statistisk termodynamik, fysikalisk kemi och biofysikalisk kemi.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i
arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Detta forskningsprojekt fokuserar på att förstå protein-protein och protein-protein proxy interaktioner i komplexa lösningar med hjälp av avancerad molekyldynamik (MC) och Metropolis-Hastings Monte Carlo (MC) simuleringar, kombinerat med experimentella tekniker. Vi kommer att undersöka hur co-soluta som salt; små molekyler; och osmolyter i allmänhet påverkar biomolekylär stabilitet och konformation. Detta är viktigt för grundläggande förståelse av biologi, men också för att effektivt kontrollera biomolekylära interaktioner i till exempel vaccin- och läkemedelsutveckling. Experimentella tekniker såsom lågvinkelröntgenspridning; spridning av neutroner; osmometri; och UV/VIS/fluorescensspektroskopi kommer att kombineras med klassisk termodynamik och MD/MC-simulering för att få en djup förståelse av de fysikaliska mekanismer som spelar in. Denna uppgift innebär utveckling av nya grovkorniga represenationer och modeller av biomolekyler och co-soluta baserat på en ytarea-metod. Vi kommer att vidareutveckla beräkningseffektiva algoritmer för att efterlikna lösningsspridning från ensembler av mikrotillstånd samplade med MD/MC. Det senare kommer att implementeras inom ramen för vår egen programvara och valideras mot experimentella data.

För mer information: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:694157/

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 Visstidsanställning till