arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Post-doc till Hydrologiska forskningsenheten

 • Yrkesroll

  Hydrolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 juni

 • Sök jobbet senast

  16 augusti

Om jobbet

Vill du bidra till en bättre värld och ett hållbart samhälle? Vill du jobba med svensk och internationell hydrologi? Är du intresserad av forskning? Ta chansen och bli en av våra nya medarbetare!

SMHIs hydrologiska forskningsenhet arbetar med att utveckla Vatten- och Klimattjänster från prognos- och scenarioverktyg i Sverige, Europa och världen. Vi beräknar variation i vattentillgång, hydrologiska effekter av en klimatförändring, samt modellerar vattenkvalitet och flöden av ämnen i avrinningsområden. Enhetens arbete syftar bl.a. till bättre beslutsunderlag för fysisk planering och miljömålsarbete, samt till bättre prognoser för hydrologiska varningstjänsten och kraftindustrin. Vi arbetar med externa användare men även som stöd till SMHIs operationella produktionsenheter. Enheten har omkring 42 medarbetare från 15 länder.

Vi söker nu en till tre medarbetare med erfarenhet av hydrologisk modellering samt utveckling och utvärdering av hydrologiska observationer och modellresultat.

Om tjänsten:


Du kommer att jobba med hydrologiska modeller på kontinental eller global skala, med stora hydrologiska datamängder, både i observations och modelleringssammanhang, där du behöver utveckla skript med syftet att bland annat korrigera modellresultat med hjälp av observationer, homogenisera indata, och utveckla beskrivningar av hydrologiska processer i modellen. I modellutveckling tas hänsyn till både avrinning och ämnestransport.

Vi utför vårt arbete i olika projekt och du kommer att jobba i olika stora grupper som jobbar mot olika projektspecifika mål. I arbetet ingår vetenskaplig analys, programmering, kvalitetssäkring och dokumentation. Du förväntas publicera minst en vetenskaplig artikel per år.

Alla arbetsuppgifter kräver kompetens inom hydrologisk modellering med olika delmoment som särskiljer de enstaka rekryteringar (upp till tre)
 • Inriktning mot global hydrologisk modellering av flöden och ämnestransport (mikroplaster, sediment och andra transportprocesser i Worldwide-HYPE, utveckling av modellprocesser samt kalibrering)
 • Inriktning mot storskalig modellering av flöden och närsalter i Europa och Sverige (utveckling av modellprocesser i HYPE samt kalibreringsstrategier)

Om dig


Vi söker Dig som är målinriktad, engagerad, noggrann och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du har universitetsutbildning med doktorsexamen i hydrologi eller närliggande ämnesområde som SMHI bedömer som likvärdig. Doktorsexamen ska vara avslutad senast under intervjuprocessen

Vi söker dig som har (krav):
 • Erfarenhet av hydrologisk modellering och analys i hydrologiska sammanhang samt förståelse för hydrologiska processer i olika skalor
 • Påvisad kompetens inom hydrologisk modellutveckling, kalibrering och utvärdering
 • Goda IT- och programmering kunskaper för att kunna hantera och analysera stora datamängder kopplad till hydrologiska observationer och modellresultat
 • Goda kunskaper i Microsoft Office
 • Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Du är van att ge presentationer och föreläsa, ingå i team, tillämpa agilt arbetssätt, samt att leverera vetenskapligt resultat inom definierade projektmål på utsatt tid med tillfredsställande kvalitet. Vi jobbar i en multi-kulturell miljö där bra kommunikationsförmåga behövs.

Du har en forskarprofil med publicerade vetenskapliga artiklar samt vetenskapligt arbetssätt och motivation att publicera dina arbetsresultat.

Du har redan tillstånd för att bo och arbeta i Sverige (t.ex. du har EU medborgarskap eller permanent uppehållstidsstånd i EU eller nordiska länder).

Följande är meriterande:

 • Kompetens inom vattenkvalitetsmodellering och processer
 • Utvecklingsmetoder för storskaliga processorienterade hydrologiska modeller
 • Goda kunskaper i R, Python, GIT eller Fortran
 • Erfarenhet av den hydrologiska modellen HYPE
 • Grundläggande kunskaper i svenska
 • Erfarenhet av arbete i kapacitetsutvecklingsländer, låg- och medelinkomst
 • Väl utvecklade professionella nätverk
Anställningsform: Visstidsanställning 2 år enligt Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor, med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Vi ser gärna att du kan börja din anställning i september 2024 eller så snart som möjligt.

Placeringsort: Norrköping


Sista ansökningsdag: 16 augusti 2024 - Frågor gällande tjänsten görs till kontaktpersonerna. Facklig företrädare för SACO är anträffbar 15-28 juli och efter den 12 augusti. HR-specialist är anträffbar 15-28 juli. Övriga är anträffbara under hela ansökningstiden.  

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat