arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Post dok - fokus på styrning för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 oktober

 • Sök jobbet senast

  29 november

Om jobbet

Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
Tjänsten lyses ut vid den nybildade Avdelningen för statsvetenskap och förvaltning av naturresurser, Institutionen för Stad och Land, SLU. Det sker i samarbete mellan SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM) och forskningsämnet statsvetenskap.
CBM bedriver policyrelevant forskning, samverkan och kommunikations-verksamhet om det mångsidiga samspelet mellan biologisk mångfald och samhälle. Målet är att bidra med kunskap för hållbart nyttjande av biologisk mångfald. 
Vid SLU fokuserar statsvetenskap framförallt på forskning om policy och styrningsfrågor relaterade till olika miljö- och hållbarhetsutmaningar. Detta innefattar t ex forskning om utformning och genomförande av policys och styrmedel, nya former av styrning och samverkan (governance), samhällsplaneringens aktörer och deras betydelse, samt demokratisk deltagande och legitimitet. Inom forskningsämnet återfinns forskning inom en rad politikområden, på lokal så väl som nationell nivå, och inbegriper både teoriutvecklande som empiriskt orienterade studier.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:

Denna post-dok ingår i det femåriga forskningsprogrammet LANDPATHS/LANDSVÄGAR: Framtidens multifunktionella landskap - hinder och drivkrafter längs omställningens vägar (startade i augusti 2022) (https://landpaths.blog.uu.se/). Fokus ligger på att värna biologisk mångfald i det svenska multifunktionella landskapet. Post-doken ska utforska styrningsvägar på makro- och mikronivå, specifika för jordbrukslandskapet, dess aktörer och institutioner i det svenska genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU (CAP)(Common Agricultural Policy). I arbetet ingår insamling och analys av empiriskt material (dokument och intervjuer), författa vetenskapliga artiklar, presentera på konferenser/seminarier, etc. Arbetet sker i nära samarbete med forskare och doktorander från flera olika univeristitet och ämnen i forskningsprogrammet Landsvägar. De empiriska landskapsstudierna ska bl a bidra till tre övergripande tvärgående projekt om styrning och framtidsvisioner. Arbetet sker också i nära samarbete med gruppen kring professuren i statsvetenskap vid SLU. 

Kvalifikationer:

Ett absolut krav är doktorsexamen som inte är äldre än fem år. Doktorsexamen inom främst statsvetenskap är särskilt meriterande. Men sökanden med examina inom t ex ekonomi, sociologi m fl samhällsvetenskapliga ämnen kommer också att tas i beaktande i relation till forskningsinriktning och erfarenheter. Vidare är särskilt meriterande att forskning bedrivits med tydlig koppling till jordbrukslandskapets styrning, institutioner och aktörer. Meriterande är erfarenhet av samverkan med jordbruksaktörer utanför akademin.

Vidare är erfarenhet av att genomföra, dokumentera och analysera individuella intervjuer ett krav. Öppenhet för och nyfikenhet att utveckla tvärvetenskap- och transdisciplinär forskning är ett krav eftersom nära samarbete med ekologer och avnämare ingår. Vidare är målet med  forskningen i Landsvägar att bidra till såväl forskning som praktik utanför akademin till styrning av jordbrukslandskapet inom ramen för CAP. Stor självständighet krävs för tjänsten. Läsa och prata tydlig svenska är ett krav.

Placering: 
Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader med möjlighet till förlängning. 

Omfattning:

100%

Tillträde:

Tidigast 1 januari 2024 och helst senast 1 april 2024 (men kan diskuteras)

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-11-29.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat