arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoc avbildning av mikrostruktur i prostatacancer med MRI & mikroskopi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 juni

 • Sök jobbet senast

  6 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av ämnet

Denna postdoktorala tjänst är en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER, Advanced Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att fylla vetenskapliga och sektoriella luckor i biologisk avbildning från molekylär, via cellulär, till vävnad, organ och organism nivåer av organisation, och samordnas av LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science.

Intervjuerna kommer att inledas i November. För mer information om AMBER, ansöknings- och utvärderingsprocessen etc., besök https://www.ambercofund.eu

Beskrivning av miljö och huvudansvarig

Forskargruppen inom MR-fysik (https://www.msf.lu.se/research/mr-physics-group) är aktiv inom medicinska tillämpningar av magnetresonanstomografi (MRI) och har omfattande erfarenhet av metodutveckling relaterad till avbildning av perfusion, diffusion, funktionell aktivering och flöde i både friska och sjuka vävnader. Dr. Filip Szczepankiewicz (PI) leder en forskargrupp som fokuserar på utvecklingen av MRI-baserade biomarkörer för detektion, diagnosticering och monitorering av prostatacancer. Gruppen har en bred expertis, som omfattar MR-fysik, medicin, onkologi, strålterapi och sjukhusfysik. För att etablera en korrekt tolkning av MR-baserade parametrar så kopplas de till den underliggande mikrostrukturen som avbildas med ljusmikroskop eller mikro-CT.

Beskrivning av projektet

Målet med projektet är att undersöka förhållandet mellan prostatacancerns mikrostruktur som mäts med MRI och mikroskopi. Genom att fastställa vilka egenskaper hos vävnad som kan fångas icke-invasivt med MRI in vivo kommer vi att föreslå och validera biomarkörer för detektion, diagnostik och monitorering av cancer. För att göra detta måste vi först förstå vilken information som kan fångas med MRI och relatera den till den underliggande histologin. Därför bryggar projektet olika storleksskalor från histologi (µm) till MRI (mm).

De huvudsakliga ansvarsområdena kommer att inkludera datainsamling och analys för att stödja korrelationen av histologiska och MRI-baserade parametrar. Detta inkluderar arbete med djurmodeller av prostatacancer vid prekliniska MRI-system både in vivo och ex vivo. Vi kommer att använda avancerad diffusions- och relaxations-MRI för att undersöka vävnadens mikrostruktur och föreslå parametrar som i sin tur kan bli diagnostiska biomarkörer. Beroende på projektets mognadsgrad kan vi översätta MRI-metoderna till mänskliga försökspersoner. För att etablera en korrekt tolkning av MRI-parametrarna kartlägger vi deras association till parametrar som härleds från kvantitativ analys av ljusmikroskopi (2D) och högupplöst mikro-CT med faskontrast (3D).

Behörighet/Kvalifikationskrav

Minimikraven är följande:


Kandidaten måste ha högst 8 år efter en doktorsexamen (PhD), enligt kommissionens krav, i enlighet med Horizon-Europe MSCA cofund project Grant Agreement
Minst en originalpublikation i en referentgranskad tidskrift,
Bakgrund inom relevanta metoder,
Ett fullständigt ansökningspaket som lämnas in via AMBER-portalen (inklusive meritförteckning och detaljerad forskningsplan), och slutligen
Strikt efterlevnad av MSCA:s rörlighetsregel om att forskaren inte får ha varit bosatt eller bedrivit sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier osv.) i värdorganisationens land mer än tolv månader under de tre år som omedelbart föregår sista ansökningsdag.

Kvalifikationer som krävs för projektet


Följande krävs:

Expertis inom mikro-CT.
Erfarenhet av kvalitativ och/eller kvantitativ analys av vävnadsmikrostruktur.
Utmärkt förmåga att kommunicera på engelska i både tal och skrift.

Följande är meriterande:


Erfarenhet av andra metoder för avbildning av mikrostruktur.
Erfarenhet av teori och analys inom diffusions-MRI
Erfarenhet av hantering av små djur för prekliniska experiment.
Erfarenhet av ljusmikroskopi.
Dokumenterad förmåga att framställa högkvalitativ forskning.
Dokumenterade pedagogiska färdigheter och pedagogisk träning.

Instruktioner för hur du ansöker


Mer information och dokument/mallar/länk till europass finns på https://www.ambercofund.eu/for-applicants.

Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas i en PDF-fil som innehåller:

i) En meritförteckning (europassformat).

ii) En detaljerad forskningsplan som omfattar alla planerade utstationeringar (sökande kan föreslå fler än den obligatoriska, de kan också föreslå sina egna utstationeringar), skolor och konferenser samt en mall för budgetplan. 

Ytterligare texter att inkludera i ansökan:


iii) Åtagandeförklaring från eventuella ytterligare partners som den sökande vill knyta till sig.

iv) Bevis på kunskaper i engelska (minst CEFR B22, kontrolleras även vid intervjun).

v) Ett utkast till individuell karriärutvecklingsplan (ICDP).

vi) Två referensbrev.

vii) Eventuella ytterligare dokument till stöd för ansökan.

viii) Etiskt frågeformulär (checklista för etik inom högre utbildning + forskningsetiskt åtagande)
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enlig överenskommelse Visstidsanställning till