arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdok i fiberanvändning från outnyttjande och återvunna bioråvaror

 • Yrkesroll

  Skogsbruksforskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 september

 • Sök jobbet senast

  5 oktober

Om jobbet

Institutionen för skoglig biomaterial och teknik (SBT) är en del av Skogsvetenskapliga fakulteten, har ett 50-tal anställda och är baserad i både Umeå och Uppsala. Institutionen bedriver högkvalitativ forskning och utbildning på hög internationell nivå och samarbetar med samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogsbiomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där olika komponenter av skogsbiomaterial samlas in, karakteriseras, separeras, modifieras/förädlas, används och återanvänds kostnadseffektivt för olika ändamål samtidigt som skogsekosystemtjänster förvaltas hållbart. I Uppsala ligger fokus på trävetenskap och teknik med forskning och utbildning om trämaterial från nano- till makronivå, träkompositer och trälim samt med ackrediterad testning av träprodukter och behandlingar för marknaden.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:

Trots ett allmänt erkänt behov att ersätta fossila råvaror med förnybara, saknas väletablerade metoder för bearbetning av biomassa och en låg förståelse av fördelarna med nya tillämpningar begränsar för närvarande implementeringen av hållbara fibervärdekedjor. Medan hampa och vedartad biomassa representerar väletablerade biomassatyper för bioraffinaderier, kan andra underutnyttjade arter som tistel, starr och vass bredda urvalet och öka biomassaproduktionspotentialen.  Vidare är träavfall, som främst genereras av möbel- och byggsektorn, är en annan potentiell källa till värdefulla sekundära fibrer. Mer utveckling krävs dock för att öka cirkulariteten i dessa flöden då återvinning av träavfall för närvarande kännetecknas av malning av förbrukat avfall av ett fåtal olika materialströmmar. Nya fibersubstrat kan således tas från mindre exploaterade råvarukällor och återvinning i syfte att ersätta konventionella material och minska trycket på att använda vedartad biomassa i en utsträckning som gör att skogsmarkens kolsänka riskeras. Den vetenskapliga kunskapen om egenskaper hos sådana fibertyper måste kompletteras som en förutsättning för industriell acceptans och vidareutveckling.

Kvalifikationer:

Då postdoktorala anställningar är karriärutvecklande för unga forskare söker vi främst kandidater med doktorsexamen inom ett av följande områden: träteknik, materialvetenskap, maskinteknik, polymerteknik, byggmaterial, skogsvetenskap eller annat relevant ämne. Erfarenhet av fiber- och partikelanalys samt tillverkning av kompositer på laboratoriet är nödvändig. Tidigare erfarenheter av att använda analytiska instrument är önskvärt. Flytande engelska i både skrift och tal är ett krav. Postdoken förväntas arbeta och samarbeta med doktorander som är anställda inom Horizon Europe-projekten EcoReFibre och FIBSUN i gruppen för Fibres & Wood Composites. Målet är att öka potentialen för fibrer från outnyttjade råmaterialkällor och återvinning av träavfall för nya råvaruvärdekedjor och grönare processer inom tillverkningsindustrin. Därför söker vi en högt motiverad person som är intresserad av en fortsatt akademisk karriär inom trä- och fibervetenskap. Vid bedömningen av ansökningarna för tjänsten kommer särskilt fokus att ligga på (1) sökandes vetenskapliga kompetens inom trä- och polymervetenskap och teknik samt (2) deras förmåga att utveckla sin egen linje av forskning inom fibrer och kompositer, som kompletterar den pågående forskningen inom gruppen. Mer information om gruppen och dess aktiviteter finns här: https://www.slu.se/en/departments/forest-biomaterials-technology/travetenskap/fibres-adhesives--composites/

Vi kommer lägga vikt vid sökandens personliga egenskaper och lämplighet. Sökandens förmåga att arbeta konstruktivt i en liten grupp och ta egna initiativ är mycket viktig.

Postdoktor är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. 

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

 

Tidsbegränsad anställning 24 månader 

 

Omfattning:

100%

 

Tillträde:

December 2023 eller enligt överenskommelse.

 

Ansökan:

Vi välkomnar din ansökan senast 2023-10-05, använd knappen nedan.

Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla:
1) ett personligt brev som beskriver dig själv och din matchning till ovan nämnda projekt;
2) ett CV som beskriver din utbildning, publikationer och relevant arbetslivserfarenhet, och
3) namn och kontaktuppgifter för minst tre referenser;
4) Examensbevis PhD.

 

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat