arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor - klimatmitigering i skogssystem

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 januari

 • Sök jobbet senast

  17 mars

Om jobbet

vid Stockholms Resilienscetrum. Sista ansökningsdag: 2024-03-17.

Stockholm Resilience Centre (SRC) är ett forskningscenter för resiliens och hållbar utveckling vid Stockholms universitet. Centret främjar den vetenskapliga förståelsen för komplexa, dynamiska samspel mellan människa och natur i biosfären; utbildar nästa generation av forskare och ledare inom hållbar utveckling; och samarbetar med förändringsaktörer som delar vår vision. Centret är ett gemensamt initiativ från Stockholms universitet och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademin. Sammantaget har SRC cirka 135 medarbetare.

Projektbeskrivning

Vi söker en postdoktor att arbeta inom projektet “ReForMit - Förståelse och säkrande av resistensen hos skogsbaserade klimatförändringsmildrande åtgärder” (https://reformit.org), finansierat av Vetenskapsrådet Formas. Det övergripande syftet med projektet är att generera kunskap om att säkerställa den biologiska och social-ekologiska resiliensen hos skogsbaserade åtgärder för att minska klimatpåverkan (t.ex. återbeskogning eller utökat skogsskydd) i ett förändrat klimat med bland annat ökad risk för torka.

Projektets mål är att (1) utforma skogsbaserade mitigeringscenarier i nära samarbete med intressenter, (2) kvantifiera resiliensen och hållbarheten med avseende på biosfärsintegritet för skogsbaserade åtgärder för att minska klimatpåverkan, (3) analysera de lokala och avlägsna effekterna av hydroklimatisk anpassning och (4) helhetsbedöma den social-ekologiska resiliensen hos skogsbaserade klimatmitigeringsåtgärder. Projektet är ett samarbete mellan SRC, Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) i Tyskland, Water Centre vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Stockholm International Water Institute (SIWI).

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att leda vetenskapliga undersökningar som involverar undersökning av avlägsna effekter av hydroklimatisk anpassning, främst relaterat till projektets mål 3 ovan. Hydroklimatisk anpassning i skogssystem kan till exempel innebära större lagringskapacitet av vatten i rotzonen, vilket i sin tur kan påverka tillförseln av avdunstning och nervinds nederbörd.

Kandidaten kommer att utföra analyser och/eller modellering av globala dataset av jordsystemsvariabler för att förstå var och hur vatten-klimat-biosfärinteraktioner är relevanta för skogsbaserade åtgärder med syfte att minska klimatpåverkan. Samarbete inom hela projektet kommer att behövas för att uppnå en holistisk förståelse av effekterna från den globala till lokala skalan och den social-ekologiska feedbacken.

Därutöver innebär arbetet extern samverkan med andra organisationer, deltagande i workshops, litteraturgenomgång och författande av vetenskapliga publikationer i samarbete med andra forskare. Resultat redovisas i översikts- och originalartiklar för publikation i högt rankade vetenskapliga tidskrifter och presenteras vid vetenskapliga konferenser.

Regelbunden fysisk närvaro på kontoret förväntas för att underlätta samarbete och koordination inom projektet. Resor och kortare vistelser vid andra institutioner kan förekomma.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Se den fullständiga annonsen för utförligare information.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Lan Wang-Erlandsson, lan.wang@su.se, och Ingo Fetzer, ingo.fetzer@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat