arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i aeronautiska vetenskaper med inriktning flygsäkerhet

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 februari

 • Sök jobbet senast

  29 februari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen


Lunds universitet Trafikflyghögskolan (TFHS) har som mål att vara ett kunskapscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom de aeronautiska vetenskaperna.

Fokusområden för forskningen vid TFHS är: Hållbart flyg, Obemannat flyg och Flygsäkerhet. I vår forskning kring den elektrifierade flygplatsen är säkerhetsfrågorna centrala och i stort behov av ytterligare kunskapsutveckling. Projektet som postdoktorn kommer att vara verksam i är ett samverkansprojekt med universitetet som huvudman, men som också inkluderar flygplatsägare, producenter av infrastruktur, kommun och ytterligare intressenter. Samverkansprojektet kommer att bedrivas under två år med målet att leverera samhällsnytta genom etablerandet av generell konceptbeskrivning för elektrifiering av flygplats och en konkret plan för elektrifiering av Ljungbyheds flygplats. I projektet ingår flera arbetspaket förankrade i forskningen, varav ett är relaterat till människa-teknik-interaktioner, till vilket vi nu rekryterar en postdoktor. Postdoktorn kommer att vara placerad vid Campus Ljungbyhed och vara verksam i ett tvärvetenskapligt team inkluderande forskare från TFHS tre fokusområden. 

Särskild ämnesbeskrivning


Aeronautiska vetenskaper med inriktning flygsäkerhet innefattar ett systemvetenskapligt förhållningssätt till hur säkerhet uppstår i interaktioner och relationer mellan aktörer och artefakter i det komplexa flygsystemet. Av särskilt intresse är utveckling och anpassning av lagstiftning och regelverk för organisatoriska och tekniska krav på hantering av nya energislag vid flygplatser.

Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Forskningen kommer att bedrivas självständigt men i samverkan med Universitetslektor inom Flygsäkerhet samt andra forskarkollegor i den tvärvetenskapliga forskargruppen. Forskningen kommer att vara kopplad till projektet om den elektrifierade flygplatsen och andra samverkande forskningsprojekt.

Arbetsuppgifterna innefattar:


·        forskning inom ämnesområdet.

·        handledning av examensarbetare och doktorander.

·        arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.

·        samverkan med näringsliv och samhälle.

·        eventuellt undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

·        administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet


Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


·        mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

·        goda kunskaper i hur det europeiska flygsystemet regleras och granskas

·        kunskaper i säkerhetsteori

·        förmåga att arbeta självständigt och som del i ett större team

Bedömningsgrunder


Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

·        God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.

·        Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:


·        kunskaper i sociologisk/rättssociologisk teori.

·        kunskaper i flygteknik.

·        erfarenheter som flygtekniker/flygmekaniker eller pilot.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder


Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. 

Övrigt 

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. 

Så här ansöker du


Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev)”.

Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till