arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Arbetsmarknadsekonomi och brottsekonomi

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 februari

Om jobbet

vid Institutet för social forskning. Sista ansökningsdag: 2024-02-01.

Institutet för social forskning (SOFI) bedriver forskning om sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor. Forskare vid institutet arbetar idag inom områdena socialpolitik, välfärd, ojämlikhet och arbetsmarknad. Vi har en enhet för grundutbildning, AKPA, och bedriver forskarutbildning tillsammans med andra institutioner inom nationalekonomi och sociologi. Vi har ca 30 disputerade forskare inom ämnet nationalekonomi och ca 40 disputerade forskare inom sociologi.

Brottsekonomi är en underavdelning av arbetsmarknadsekonomin som syftar till att förstå både hur individer inom rättssystemet (förbrytare, poliser och domare) fattar beslut samt konsekvenserna av dessa beslut.

Projektbeskrivning

Ekonomisk ojämlikhet och segregation innebär ojämlika möjligheter inom många områden - arbetsmarknaden, sjukvården, informella nätverk, utsatthet för polis - som kan påverka möjligheterna att hamna i konflikt med lagen. När man väl hamnat i rättssystemet kan det vara svårt att ta sig ur, särskilt om ett kriminellt register ökar hindren för anställning. Denna cykel av brott och ekonomisk ojämlikhet kan till och med fortgå över generationer om effekterna av ett kriminellt register smittar av sig på en förbrytares familjemedlemmar. Denna tredelade agenda överväger flera punkter där cykeln potentiellt kan brytas, inklusive (i) polisens beslutsfattande och utbildningens roll, (ii) fängelsereformer och vård, inklusive sjukvård, och (iii) rollen av anställningsmöjligheter - eller bristen på sådana - för personer med kriminella register. Denna sista del kommer att betona både företagens anställningsbeslut och förbrytares informella nätverk. Kärnan i denna brottsekonomi-agenda ligger således vid snittet mellan litteratur inom arbetsmarknadsekonomin, hälsoekonomi, nätverk och kamratpåverkan.

Arbetsuppgifter

Som postdoktor förväntas du samarbeta med professor Matthew Lindquist (SOFI, Stockholms universitet) och professor Randi Hjalmarsson (Göteborgs universitet) inom ERC-projektet om hur man bryter ojämlikhets-brotts-cykeln.
 • Anställningen är forskningsintensiv, och kandidaten förväntas bedriva forskning inom projektets omfattning.
 • Mycket begränsad administration ingår också i anställningen.
 • Kandidaten kan också förväntas samarbeta med andra teammedlemmar, inklusive doktorander och forskningsassistenter.
 • Aktivt deltagande i institutionens forskningsmiljö (t.ex. seminariedeltagande och organisationsdeltagande).
 • Potentiella forskningsbesök med samarbetspartners i Göteborg, Storbritannien, USA och Tyskland.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Den ideala kandidaten bör ha bakgrund inom tillämpad mikroekonomi, med forskningserfarenhet och/eller intresse för brottsekonomi. Dokumenterad erfarenhet av arbetsmarknadsekonomi, erfarenhet av arbete med stora registerdatamängder och insamling av data från offentliga myndigheter (särskilt i Sverige, USA och Storbritannien), samt dokumenterad expertis inom samtida kvasi-experimentella forskningsdesigner är mycket meriterande. Den sökande kommer att väljas som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att bidra till forskningsagendan. Forskningspotential kommer att vara ett viktigt urvalskriterium, med särskild tonvikt på graden av progression och framåtblickande aspekter av forskningen.

För anställningen krävs goda språkkunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Matthew Lindquist, tfn 08-16 38 31, matthew.lindquist@sofi.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Första omgången intervjuer för sökande som ansöker före den 1 december kommer att genomföras i linje med ”European Job Market for Economists” som är i slutet av december. Vi fortsätter med intervjuerna efter ansökningstiden har stängt.   

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • Ett representativt producerat vetenskapligt arbete (Job Market Paper)
 • Ett ytterligare paper (valfritt).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat