arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Artificiell intelligens och spatial analys

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 januari

 • Sök jobbet senast

  15 mars

Om jobbet

Centrum för transdisciplinär AI (TAIGA) vid Umeå Universitet, tillsammans med forskningscentret UmArts, juridiska institutionen och Arkitekthögskolan söker en postdoktor i Artificiell intelligens och spatial analys i den arktiska kontexten.

Postdoktorn kommer att arbeta i en transdisciplinär forskningsmiljö och undersöka hur AI kan användas för att analysera spatiala miljöer och händelseförlopp, i syfte att undersöka frågor kopplade till social- och klimaträttvisa. Postdoktorn kommer att vara placerad vid juridiska institutionen vid Umeå universitet, i samarbete med Arkitekthögskolan vid Umeå universitet med tillgång till forskningsmiljöer vid TAIGA och UmArts. Anställningen är en tidsbegränsad heltidsanställning på två år med tillträde 2 januari 2025 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 15 mars 2024. För mer information om tjänsten besök Umeå uinversitets hemsida, https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/postdoktor-i-artificiell-intelligens-och-spatial-analys-i-den-arktiska-kontexten_680338/

Forskningens inriktning

I detta forskningsprojekt kan AI användas som ett forskningsverktyg eller ett föremål för studien. Exempelvis kan AI metoder och verktyg användas för att studera sociala rättvise eller klimaträttvise-dimensioner av materier, geografier eller händelser. Alternativt kan du studera hur AI och maskininlärning påverkar frågor rörande social- eller klimaträttvisa. Vi söker projekt som kan demonstrera hur rättens och politikens abstraktioner kan artikuleras genom en konstnärlig forskningspraktik. Vi uppmuntrar projekt som använder spatial analys för att undersöka materier, geografier, eller händelser i kontexten av norra Sverige, och/eller jämförelser med andra relevanta platser och kontexter. Vi söker särskilt kritiskt informerade projekt där forskningsplanen inkorporerar väldefinierade kritiska ramar i forskningsmetoder, forskningsstruktur och analysen av forskningsfrågorna för tillämpbara resultat.

Projektet som bedrivs inom postdoktorstjänsten kan, exempelvis, ligga i linje med en eller mer av följande forskningsfrågor:

- Hur kan artificiell intelligens möjliggöra nya undersökande metoder som bidrar till att använda data för att generera insikter kring komplexa sociala, rättsliga och tekniska frågor? Exempelvis hur bildbehandling, ansiktsigenkänning eller geografiska kartläggningssystem kan användas i en materiell omgivning.
- Hur kan AI användas för att i realtid förstå eller spåra händelser eller geografiska fenomen? Hur kan en forensisk analys av dessa händelser eller geografier producera nya typer av visuella bevis?
- Vilken kunskapsbas behövs för att data kopplade till händelser eller spatiala, geografiska, eller materiella kontexter som inhämtats eller behandlats genom artificiell intelligens ska kunna användas som ett informationsunderlag för opinionsbildning och/eller i rättsprocesser?
- Hur kan AI-assisterad design eller analys av spatiala omgivningar inom arkitektur producera nya insikter om kritiska, sociala, rättsliga eller tekniska processer eller praktiker? Exempelvis hur AI-assisterad design kan skapa nya möjligheter till arkitekturforskning att bidra till att tackla initiativ inom social- eller klimaträttvisa.
Forskningen ska kritiskt undersöka hur sociopolitiska transformationsprocesser kan analyseras genom konst och humaniora.

Behörighet

Behörighet att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen inom ett område relevant för anställningen (se nedan), som erhållits senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Du får inte ha haft en tidigare postdoktorsanställning vid Umeå universitet i mer än ett år inom samma eller relaterade områden för att komma i fråga för tjänsten.

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som ha en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan de komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare.  Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Bedömningskriterier

Vid bedömningen av sökande är skicklighet i forskning samt dokumenterade erfarenheter av forskning inom relevanta fält nyckelkriterier.

Tjänsten förutsätter mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift. Sökande bör ha en doktorsexamen i ett relaterat fält, såsom: mediekonst, visuella kulturer, arkitektur, design, juridik, sociologi, kulturantropologi eller kulturgeografi.

Vi söker en engagerad, ansvarstagande och kreativ person som är har stark motivation för att bedriva forskning. Tjänsten som postdoktor kräver en god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga som kan bidra till förmågan att arbeta i en transdisciplinär forskningsmiljö. Arbetsprov kan komma att begäras i samband med rekryteringsprocessen.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid under två år med start 2 januari 2025. I anställningen ingår egen forskningstid motsvarande 80% av arbetstiden. Undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå kan ingå upp till 20% av arbetstiden.

Ansökan

En komplett ansökan ska innehålla:

-  Ett personligt brev med en beskrivning (ca 5-10 sidor, inklusive illustrationer) av ditt föreslagna projekt relaterat till de övergripande teman beskrivna i utlysningen, samt hur dina erfarenheter passar utlysningen.
- Curriculum vitae (CV) med en komplett lista på dina publikationer.
- Examensbevis för styrkande av forskningsexamen samt andra relevanta intyg, betygsutdrag och examensbevis.
- Din doktorsavhandling samt maximalt fem relevanta vetenskapliga publikationer.
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning, om sådan finns.
- Övrig information som kan vara relevant för din ansökan.

Dokument ska bifogas som PDF-filer och sista ansökningsdag är 15 mars 2024

För ytterligare information, kontakta professor Markus Naarttijärvi, markus.naarttijarvi@umu.se eller professor Sarah Cook, sarah.cook@umu.se

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2025-01-02 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till