arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i astrofysik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 oktober

 • Sök jobbet senast

  9 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Anställningen är placerad vid avdelningen för astrofysik vid institutionen för fysik för att arbeta med Dr David Hobbs om att utveckla vetenskapliga fall för det framtida GaiaNIR rymdastrometri projekt.

De huvudsakliga uppgifterna i denna postdoktorala tjänst är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden. Den anställde kommer att arbeta med simuleringar av galaxen, huvudsakligen baserade på N-kroppssimuleringar, för att inkludera olika populationer av stjärnor och deras associerade dynamiska egenskaper. Modellerna kan också kompletteras med riktiga Gaia-data och realistiska 3D-modeller för rödfärgning för att producera skenbara stjärnkataloger som gör det möjligt för oss att bedöma hur väl dessa populationer och dynamiska egenskaper (exempel inkluderar: utbuktningen/stången, spiralarmarna och galaktiska mittområden) Galaxy kan lösas med det framtida GaiaNIR projekt. En observationsmodell av GaiaNIR’s optik och detektorer kommer också att inkluderas för att bedöma den noggrannhet som kan uppnås vid slutet av uppdraget. Ytterligare utveckling kommer att involvera anpassning av befintlig mjukvara för att tillåta att resultaten av skenkatalogerna laddas in i AGISLab och utföra astrometriska lösningar för det nya projekt, med och utan Gaia-data, för att verifiera förutsägelser om slutet av uppdragets noggrannhet.

Den anställde förväntas sprida sina egna och gruppens forskningsresultat genom att publicera vetenskapliga artiklar, berätta om forskningen vid internationella konferenser och besök vid institutioner vid andra lärosäten, t ex genom att ge seminarier. Detta innebär ett visst resande, till detta finns en budget avsatt men den anställde förväntas också söka egna medel från externa finansiärer. Den anställde förväntas bidra till gruppens dagliga vetenskapliga liv samt i aktiviteter där samarbetspartners i Lund och på andra ställen möts och delar med sig av sina forskningsresultat och för vetenskapliga diskussioner.

Arbetsuppgifterna innefattar även:


Utveckla och/eller använda N-kroppssimuleringar för att inkludera stjärnpopulationer och dynamiska egenskaper i en galaxmodell.

- Inkludering av riktiga Gaia-data med N-modeller för rödfärgning
- Tillägg av realistiska 3D-utsläckningsmodeller och noggrannhetsmodeller vid slutet av projekt för GaiaNIR.
- Utveckling av AGISLab för att modellera GaiaNIR projekt, med och utan Gaia-data.
- Samarbete och delaktighet inom forskargruppen.

Tjänsten ska innehålla möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.

Kvalifikationer

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- Den anställde skall ha en doktorsexamen där avhandling är relaterat till galaktisk dynamik och numeriska simuleringar av galaxer.
- God förmåga att genomföra högkvalitativ forskning.
- Den anställde kan vara specialiserad inom teori och modellering.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:


- Erfarenhet av N-kroppssimuleringar av galaxer.
- Kunskap om astrometri och Gaia-missionen.
- Kunskaper i python och andra programmeringsspråk är en stor fördel.
- Erfarenhet av att hantera stora datamängder inom internationella samarbeten.
- Det är meriterande med goda kunskaper om statistik och dess tillämpningar inom området.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas till en PDF-fil som innehåller:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till