arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i atmosfärsvetenskap

 • Yrkesroll

  Miljökemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Institutionen för miljövetenskap är en av de största institutionerna vid Fakulteten för naturvetenskap.

Institutionen består av fyra enheter med över 170 forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från över 30 länder. Forskning och undervisning fokuserar på kemiska föroreningar, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som anställd vid Institutionen för miljövetenskap kommer du vara en del av ledande forskning med högkvalitativ undervisning samt med en stark internationell profil.

Forskningen vid enheten för atmosfärsvetenskap följer en tvärvetenskaplig ansats för att förstå luftens sammansättning och dess inverkan på klimatet och människors hälsa. Majoriteten av forskningsaktiviteterna fokuserar på att förstå livscykeln och påverkan av små atmosfäriska partiklar, kända som aerosoler.

Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-miljovetenskap/.

Projektbeskrivning

Gränssnittet mellan hav och atmosfär är en kritisk komponent i jordens system. Ytvattenlagret är en viktig källa till olika spårgaser som spelar en avgörande roll i jordens biogeokemiska kretslopp och klimatsystem. Till exempel släpper havet ut biogena flyktiga organiska ämnen (BVOC) som produceras av mikroalger, makroalger och vissa mikrober. När dessa ämnen oxideras kan de påverka marina aerosoler, vilket i sin tur påverkar molnprocesser och den globala strålningsforceringen. Därför är det ett centralt mål inom atmosfärvetenskapen att förstå de kemiska, ekofysiologiska och miljömässiga faktorer som driver produktion och kretslopp av BVOC i havet, samt deras efterföljande emission till atmosfären.

För att få en djupare förståelse för den kustnära Östersjöns roll i klimatdynamiken har Stockholms universitet (SU) och Helsingfors universitet (UH) startat Centrum för forskning om kustnära ekosystem och klimatförändringar (https://www.coastclim.org/). Inom detta initiativ arbetar forskare med att avslöja sambanden mellan kustens biologiska mångfald, kolcyklering och klimatåterkopplingar. Följaktligen är ett viktigt mål att förbättra vår förståelse av kustnära hav som källa till BVOC.

För att stödja denna satsning söker vi nu en postdoktor med fokus på marin BVOC-analys med kemisk joniseringsmasspektrometri (CIMS). Postdoktorn kommer att vara ansvarig för den kontinuerliga driften av en VOCUS CI-TOF med en AIM-reaktor i ett nytt flytande atmosfäriskt laboratorium vid Askö i den svenska skärgården. Målet är att kvantifiera BVOC i havsvatten och omgivande luft.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består bland annat av att:

- Utveckla och karakterisera ett nytt jämviktsystem designat för att mäta löst BVOC i havsvatten; och
- Mäta, analysera och tolka VOCUS CI-TOF-data för att förstå BVOC-koncentrationer i havsvatten i olika miljöer i den kustnära Östersjön, såväl som i mesocosmförsök utförda som en del av CoastClim-projektet.
Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, forskningsförmåga samt erfarenhet av experimentell atmosfärsvetenskap och då helst med expertis inom masspektrometriska tekniker för atmosfären (t.ex., CIMS, PTR-MS, ACSM, AMS etc.) samt kompetens inom dataanalys.

Om anställningen

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2024-11-01 eller enligt överenskommelse.

Vi erbjuder

Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Matthew Salter, tfn 08-674 72 22, mailto:matthew.salter@aces.su.se samt Bitr. lektor Liine Heikkinen, tfn +35 844 995 57 56, mailto:liine.heikkinen@aces.su.se.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 % Visstidsanställning till