arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i beräkningsastrofysik fokus på exploderande massiva stjärnor

 • Yrkesroll

  Astronom

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 oktober

 • Sök jobbet senast

  12 januari

Om jobbet

vid Institutionen för astronomi. Sista ansökningsdag: 2024-01-12.

Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet inbjuder till ansökningar för en anställning som postdoktor inom området beräkningsastrofysik med fokus på supernovateori och ”multi-messenger”-astrofysik (referensnummer SU FV-3616-23). Institutionen för astronomi har ungefär 80 anställda. Huvudsakliga forskningsområden är; Beräkningsastrofysik, Galaxer, Supernovor, Solfysik och Planet- och stjärnbildning.

Projektbeskrivning

Anställningen kommer att knytas till projektet Svarta hål från kärnkollaps-supernovor. Projektet syftar till att utveckla och utföra “state-of-the-art”-beräkningar för modeller av exploderande massiva stjärnor, med särskild fokus på bildandet av svarta hål och därtill hörande ”multi-messenger”-signaler från dessa extrema händelser.

Arbetsuppgifter

Den utvalda kandidaten kommer att vara en del av den forskning som bedrivs av Beräkningsastrofysikgruppen och särskilt doktor Evan O’Connor. Erfarenhet av numeriska metoder som innefattar relativitetsteori, hydrodynamik och strålningstransport är att anse som fundamentala för projektet. Anställningen ger också möjlighet att växelverka med andra forskningsgrupper inom observationell och teorektisk astrofysik vid institutionen och inom Oskar Klein Centrum.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Särskild vikt kommer att ges till kandidater med doktorsexamen inom astronom/astrofysik och kunskaper inom numeriska färdigheter inom relativitetsteori, strålningstransport, hydrodynamik och utveckling av samhällskod.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas Dr. Evan O'Connor, evan.oconnor@astro.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • rekommendationsbrev (2-3) ska skickas separat till följande adress; fv-3616-23.refletters@astro.su.se
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Ingångslön som övriga postdoktorer på instutionen

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat