arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Beräkningskemi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 januari

 • Sök jobbet senast

  18 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Denna postdoktorala tjänst är en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER, Advanced
Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att fylla
vetenskapliga och sektoriella luckor i biologisk avbildning från molekylär, via cellulär, till vävnad, organ och organism nivåer av organisation, och samordnas av LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science.

AMBER finansieras av EU:s Marie Sk odowska-Curie (MSCA) COFUND-program. Cirka 14
postdoktorer kommer att rekryteras i den första utlysningen, och varje anställning varar i 36 månader.

AMBER har sex kärnpartner: Lunds universitet/MAX IV, Sverige, European Spallation Source (ESS),
Sverige, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Institut Laue-Langevin (ILL), Frankrike,
International Institute of Molecular Mechanisms and Machines, (IMOL), Polen, och Leicester Institute of Structural and Chemical Biology, Storbritannien.

Ditt arbete kommer att omfatta kliniska och biomedicinska projekt. Det kommer också att omfatta
teknikutvecklingsarbete som syftar till att kombinera avbildningstekniker och dataanalys för att ge en mer integrerad bild av livsprocesser i samband med hälsa och sjukdom. Du får som postdoktor inom AMBER-programmet stora medicinska, biologiska och metodologiska möjligheter, med en djupgående potentiell inverkan på Europas nästa generation av forskning och forskare. När du har avslutat AMBERprogrammet kommer du att vara utomordentligt väl rustad för att fortsätta din karriär inom den akademiska världen, vid infrastrukturer, inom hälso- och MedTech-sektorerna och därefter.

För mer information om de totalt utlysta postdoktorala tjänsterna inom samfinansieringsprojektet AMBER, besök https://www.euraxess.se/jobs/178170.

Intervjuerna kommer att inledas i april. För mer information om AMBER, ansöknings- och utvärderingsprocessen etc., besök https://www.ambercofund.eu.

Prof. Jan Forsman (PI) forskar på en rad områden inom det övergripande ämnet statistisk termodynamik. Detta inkluderar teoretisk grundforskning, vilken ofta resulterar I nya teorier och/eller simuleringsmetoder, men även mer riktade studier, med applikationer inom materialforskning, kolloidal vetenskap, energiutvinning och biofysikalisk kemi. Om man lyfter perspektivet noteras att avdelningen för beräkningskemi bedriver forskning inom kvantkemi, statistisk termodynamik, fysikalisk kemi och biofysikalisk kemi.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Vi har utvecklat en medelfältsteori för teoretisk beskrivning av nanopartiklar dispergerade I polymerlösningar, där polymererna exempelvis kan utgöras av oordnade proteiner, IDPs. Teorin baseras på en polymermedierad mångkroppspotential mellan partiklarna. Denna potential är en god approximation också i de komplexa fall då polymerernas utbredning är jämförbar (eller större än) partiklarnas diameter – den sk. “proteinregimen”. Vi har redan använt teorin för att beräkna fasdiagram för en binär blandning av olikstora nanopartiklar. Vi har då påvisat dramatiska mångkroppseffekter. Målet med det aktuella projektet är att förbättra och utvidga teorin och använda den nyutvecklade versionen för att förutspå växelverkningar och fasdiagram i ”packade miljöer”, såsom biologiska celler.

Vi hoppas kunna verifiera våra teoretiska förutspåelser med data från SAXS-experiment på ”packade” modellsystem, i vilka partikelväxelverkningarna antingen medieras av syntetiska modellpolymerer eller av IDPs. Projektet fokuserar på teoriutveckling och beräkningar men kommer sannolikt även att involvera en del experimentellt arbete.

För mer information: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:693704/

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 Visstidsanställning till