arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i betningstoleranta träd för framtidens skog

 • Yrkesroll

  Forskare, skogsbruk

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 november

 • Sök jobbet senast

  15 januari

Om jobbet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
SLU är ett av världens högst rankade universitet inom flera ämnesområden, och är rankat #1 inom skogsvetenskap (CWUR). Vi är en tvärvetenskaplig institution, där vi forskar och undervisar i många ämnen som berör uthålligt skogsbruk. Vårt arbete har global relevans och vi har särskild expertis kring skogen och skogsbruket som komplexa socio-ekologiska system. Våra forskningsområden inkluderar skogsskötsel, skoglig ekologi, patologi, policy och planering. Vi samarbetar med olika typer av avnämare och sprider aktivt våra forskningsrön till berörda aktörer. Våra kurser på grund- och avancerad nivå behandlar samtliga ovannämnda områden.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:

Vi söker en motiverad person som skall utföra forskning kring betningstoleranta träd med fokus på lövträd (asp, björk and poppel) för framtidens skog. I dag är betesskador en av de vanligaste och mest kostsamma skador som förekommer i skogen. För en planterad planta är det idag troligt att den kommer att bli utsatt för en betning någon gång under ungskogsfasen, vilket naturligtvis minskar tillväxten men även ger upphov till kvalitetsproblem på virket. Det finns dock en eller flera genetiska komponenter som kan minska uppkomsten av t.ex. dubbeltoppar – men de är inte kända i dagsläget. Idag finns det hundratals kloner av både asp, björk och poppel som är insamlade till projektet. I den utlysta postdoc-tjänsten kommer du att utföra forskning på hur plantor påverkas av betning under kontrollerade förhållanden och undersöka de bakomliggande genetiska faktorerna genom t.ex. genome-wide association study - GWAS. Den utvalda kandidaten kommer även att utveckla fenotypningsmetoder (FT-IR) mot betningtolerans. I projektets slutfas kommer vi också att undersöka hur betningstoleranta  plantor fungerar under naturliga förhållanden genom fältförsök.

Forskningen kommer att använda tidigare etablerade försök och mätningar men det kommer även att startas mindre fältförsök och växthusexperiment. Arbetet kommer att bestå av både labb- och fältarbete och det finns stora möjligheter att sätta sin egen prägel på projektet.

Kvalifikationer:

Vi söker en motiverad person med en doktorsexamen inom växtfysiologi, biologi, genetik, skogsskötsel, skogshushållning, biostatistik eller motsvarande, gärna med ett fokus på växtfysiologi, genetik, skogsskötsel och viltskadors påverkan på plantors tillväxt. Den sökande skall även ha:
 • Utmärkt tal och skrift i engelska;
 • Utmärkt kunskap inom dataanalys och modulering med R eller liknande program;
 • Erfarenhet av författande och publicering av vetenskapliga artiklar;
 • Erfarenhet av dendrologiska studier;
 • Förmåga att bidra till en positiv arbetsmiljö;
 • Förmåga att arbeta enskilt och i grupp;
 • Förmåga att producera högkvalitativt arbete;
 • Erfarenhet och intresse för nya metoder och tekniker;
 • Fungerar bra under stress och kan leverera i tid till deadlines;
 • Ett strategiskt och kreativt arbetssätt;
 • Körkort och erfarenhet från fältarbet;
 • Vilja att delta i handledning och undervisning.

Vi erbjuder dig:

 • Möjlighet att publicera i vetenskaplig högt rankade tidskrifter;
 • En stimulerande arbetsmiljö;
 • Möjlighet att arbeta i en expanderande forskargrupp;
 • Möjlighet att bidra med dina egenskaper och personlighet;
 • Varierade arbetsuppgifter och stor frihet att utveckla dina idéer tillsammans med medarbetare;
 • Deltagande i nationella och internationella vetenskapliga konferenser och möten;
 • Samarbeten med skogliga intressenter;
 • Möjlighet att bidra till nya och originella upptäckter inom skötselsystem för att möta klimat omställningen.
Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:

Alnarp

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Mars 2024 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2024-01-15.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat