arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i biobaserade porösa material

 • Yrkesroll

  Kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 juli

 • Sök jobbet senast

  19 augusti

Om jobbet

Arbetsuppgifter
Porösa lättviktsmaterial är nyckelstrukturer som används idag i vätskeabsorption och växthusgaser, som traditionellt förlitar sig på petroleumbaserad plast eller energiintensiva produktionsmetoder.

Bland de olika miljöpåverkan som idag orsakas av användningen av petroleumbaserad plast i dessa applikationer är det värt att nämna den enorma mängt av mikroplaster när produkterna bryts ned i naturen och till och med frigör giftiga molekyler som PFAS. För att uppfylla en cirkulär bioekonomi, måste nya material förlita sig på användning av förnybara resurser, industriellt skalbara tekniker och säkra produkter för natur och människor (omfattningen av detta projekt).

Den utvalda postdoc kommer att arbeta i två år som en del av ett EU-projekt (M.era-net – POR-BioSORB), ett samarbete mellan europeiska universitet, små och medelstora företag och forskningsinstitut som representerar tre länder (Sverige, Spanien och Turkiet). Konsortiets huvudmål är att utforska om kostnadseffektiva biopolymerer
extraherad med grön teknologi från biomassa kan användas för att utveckla formuleringar med skräddarsydd porositet för vätske- och gasab(d)sorbenter. Arbetet inkluderar även att förstå hur interaktionen mellan de olika biopolymererna och tillsatser additiver korrelerar med bearbetningsparametrarna och 3D-mikro/makrostrukturen hos materialen. Vidare kommer postdoc vara involverad i att handleda master- och kandidatstudenter inom projektet, presentera sina arbeten på internationella konferenser och ge workshops som syftar till att sprida resultat i det allmänna samhället.

Vi erbjuder

- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Arbete i Stockholm med närhet till naturen.
- Deltagande i ett tvärvetenskapligt projekt mellan 3 länder, universitet och forskningsinstitut och små och medelstora företager.

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer

Krav

- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Doktor examen inom områden relaterade till polymerteknologi, polymerbearbetning, polymerkemi eller liknande. 
- Goda vetenskapliga färdigheter och tidigare experimentell erfarenhet av biobaserade porösa material och/eller termomekanisk bearbetning av polymerer (exempelvis en vetenskaplig publikation inom refererade expertområden).
- Du har goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
- Visad erfarenhet av att samarbeta på ett transdisciplinärt sätt, individuellt och i team.

Meriterande


- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Expertis inom termomekanisk bearbetning av polymerer, speciellt biopolymerer.
- Expertis inom återanvändning av biomassa till funktionella material såsom vätskeabsorbenter och gasinkapslings-/saneringssubstrat.
- Expertis inom tillverkning av porösa material och deras respektive karakterisering.
- Erfarenhet av att handleda kandidat- och masterstudenter.
- Erfarenhet av undervisningsrelaterad verksamhet på forskar- och grundnivå.
- Kunskaper om karakteriseringstekniker för porösa material, såsom elektronmikroskopi.

Som person har du samarbetsförmåga men är också självständig. Du har god pedagogisk förmåga, är kulturell medvetenhet, är med medveten om mångfalds- och likabehandlingsfrågor, besitter god problemlösande förmåga och kan formulera egna hypoteser utifrån kritiskt tänkande och testa dessa idéer. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898">https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:  
 •    CV inklusive relevant yrkeserfarenhet, två referenser, och kunskapmorådet.
 •    Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 •    Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. Max 1 sida lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år, med tillträde enligt överenskommelse.

En https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898">https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898 i samband med rekrytering.

Om anställningen är placerad i säkerhetsklass, krävs en godkänd säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) för att bli behörig. Information om tjänsten är placerad i säkerhetsklass ges i samband med rekryteringsprocessen.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Om KTH


KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till