arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i biologi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 april

 • Sök jobbet senast

  26 maj

Om jobbet

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning


Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare riktar vi oss till dig som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag.

Vi söker en postdoktor med intresse och expertis inom evolutionär ekologi. Du kommer att vara verksam inom forskning som fokuserar på både grundläggande och tillämpade frågor inom evolutionär ekologi, med insekter som modellsystem. Mer specifikt kommer du att vara involverad, och ta en ledande roll, i studier inriktade på lokal anpassning hos trollsländor där experimentella metoder tillämpas både i fält och laboratorium.  Även om du förväntas vara en del av pågående projekt kopplade till det som beskrivs ovan så finns det stort utrymme att utveckla forskningen i riktningar som är linje med dina intresseområden och expertis.  Detta inkluderar möjligheten att utveckla metaanalytiska, teoretiska eller empiriska projekt kopplade till obesvarade frågor kring anpassning.  Finansiering för löpande kostnader, konferensresor och lön är säkrad i minst tre år. Exempel på aktuell forskning för tjänsten finns här: https://doi.org/10.1111/ele.13953, https://doi.org/10.1098/rsbl.2021.0278, https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0415, https://doi.org/10.1111/ele.14140

Postdoktorsanställningen är en möjlighet att vara en del av ett växande forskningsområde inom evolution och evolutionär ekologi vid Karlstads universitet som kompletterar befintlig etablerad expertis inom tillämpad akvatisk ekologi. 

Arbetsuppgifter


Som postdoktor förväntas du ta en ledande roll i forskningen, vilket kommer att inkludera experimentell design (i samarbete med andra), datainsamling inklusive lokalt fältarbete, analys samt skriftlig och muntlig presentation av forskningsresultat vid internationella och nationella konferenser.

Du förväntas arbeta både självständigt och i grupp, vilket innefattar att leda andra i fältarbete och i laboratoriet samt vara en del av en växande forskargrupp. 

Även om anställningen är 100 % inriktad på forskning finns det även möjlighet att undervisa (upp till 20 %), på grundnivå eller avancerad nivå om intresse finns. Det finns också möjlighet att handleda studenters examensarbeten som har koppling till ditt forskningsområde. 

Du förväntas samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i ett för anställningen relevant område inom ekologi eller evolutionsbiologi, eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Doktorsexamen måste vara avlagd innan beslut om anställning tas. Examen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång.

Goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav, med dokumenterat goda färdigheter i akademiskt skrivande på engelska. Om goda kunskaper i svenska saknas krävs förmåga att inhämta dessa inom 2 år.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex. ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, militärtjänstgöring eller andra omständigheter/tjänstgöringar av relevans för anställningen.

Bedömningsgrunder


Särskild vikt kommer att läggas vid visad förmåga att leda och slutföra forskningsprojekt, vilket återspeglas i sakkunniggranskade vetenskapliga artiklar, både publicerade och under publikation.  

Stor vikt kommer att läggas vid visad förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.     

Vikt kommer att läggas vid relevant erfarenhet såsom erfarenhet av fältarbete med trollsländor eller andra insekter, relevanta färdigheter kopplade till arbete i laboratorium samt kvantitativa färdigheter. Vikt kommer även att läggas vid internationell arbetslivserfarenhet eller deltagande i nationella och internationella nätverk. 

Meriterande:


Pedagogiska utnämningar.
Genomförd högskolepedagogisk utbildning.
Körkort.
Erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.
Villkor

Tidsbegränsad anställning på heltid i 3 år med tillträde snarast enligt överenskommelse, företrädesvis september 2024.

HR Excellence in Research

Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100% Visstidsanställning till