arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Biomedicinsk teknik med inriktning mot kraftultraljud

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 januari

 • Sök jobbet senast

  22 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen inom Akustofluidik vid Institutionen för Biomedicinsk teknik är verksam inom det framväxande forskningsområdet där ultraljud och mikrofluidik kombineras för partikel- och vätskemanipulation i mikro- och nanoskala, och är en av de världsledande grupperna inom detta område.

Den tvärvetenskapliga forskningen som bedrivs i gruppen sträcker sig från grundläggande arbete inom fysisk akustik och vätskedynamik till tillämpningar inom biomedicin. Gruppen har för närvarande fyra forskningsledare och 14 personer verksamma i forskningen (doktorander, postdoktorer och forskare) med olika bakgrund. Med den nya forskningsledaren som nyligen anslöt sig, utökar gruppen forskningsfältet till att också inkludera högintensivt ultraljud. Gruppen strävar efter en inkluderande miljö, baserad på samarbete och förtroende, där utveckling mot en oberoende forskare uppmuntras och stöds. Mer information finns på hemsidan: https://bme.lth.se/english/research/nanobiotechnology-and-lab-on-a-chip/.

Denna anställning är placerad vid institutionen för Biomedicinsk teknik, Lunds universitet, och inkluderar en forskningsvistelse under 6 månader i Ultrasonic Device Laboratory som leds av prof. Takeshi Morita vid Institutionen för precisionsteknik, Tokyos universitet. Prof. Moritas grupp ligger på Hongo Campus inom Japans bästa universitet och har varit en av de världsledande grupperna inom högintensivt ultraljud och piezoelektrisk aktuering i många år. Mer information finns på hemsidan: https://usdev.t.u-tokyo.ac.jp/contents/english/index.html.

Särskild ämnesbeskrivning

Projektet du kommer att arbeta med syftar till att utveckla ultraljudsenheter medhög effekt som drivs av blyfria piezoelektriska material. Blyzirkonattitanat (PZT) har varit det dominerande piezoelektriska materialet för ultraljudsgivare, på grund av dess utmärkta piezoelektriska egenskaper och tillgängliga tillverkningstekniker. PZT innehåller dock en hög halt av bly (~60%), vilket kan orsaka allvarliga miljöproblem och som är med på EUs lista över ämnen som ska fasas ut enligt Direktivet om begränsning av farliga ämnen (RoHS). I det här projektet kommer du att undersöka möjligheten att ersätta PZT med blyfria piezoelektriska material i ultraljudsenheter med hög effekt utan att offra deras prestanda. Ditt forskningsarbete kommer i första hand att fokusera på konstruktion av ultraljudsenheter med hög effekt och experimentell karakteriseringen av dessa enheter. Du kommer också att utveckla en teoretisk eller en numerisk modell som tar hänsyn till olinjäriteten under högeffektsförhållanden. Du kommer att kommunicera med forskare inom materialvetenskap från både industri och akademi.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar:


- Bygga ultraljudsenheter med hög effekt.
- Utveckla en plattform för att karakterisera ultraljudsgivare och piezoelektriska material under högeffektsförhållanden
- Utveckla en teoretisk eller en numerisk modell som inkluderar olinjäriteter
- Samarbete med Prof. Moritas grupp vid Tokyos universitet
- Möjlighet att handleda examensarbetare
- Möjlighet att bistå forskargruppen när man söker externa forskningsmedel
- Samverkan med näringsliv och samhälle
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

För fullständig beskrivning se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:693271/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till