arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Byggteknik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 maj

 • Sök jobbet senast

  10 juni

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Utbildningarna inom teknik omfattar allt från korta utbildningar på några få veckor eller månader till femåriga civilingenjörsutbildningar. Forskningen svarar upp mot samhällets behov inom flera breda fält – både på kort och lång sikt – med grundläggande forskning och tillämpad forskning i samverkan med samhällets aktörer.

Institutionen för byggteknik bedriver spännande forskning inom ämnesområdet och har omfattande samarbeten med företagspartners inom såväl forskningen som utbildningen. Institutionen arbetar tillsammans med angränsande institutioner för att skapa en kreativ miljö med utmanande utbildningar och framstående forskning. Vår forskning inom byggteknik omfattar träbyggnadsteknik, stål- och betongkonstruktionsteknik, byggnadsfysik, historiska konstruktioner, tillståndsövervakning av konstruktioner, livscykelanalys och byggnadsmaterial. Institutionen erbjuder för närvarande ett högskoleingenjörsprogram i byggteknik, ett kandidatprogram i byggnadsutformning och ett tvåårigt masterprogram i hållbar konstruktionsteknik. Vi håller även på att utveckla ett innovativt civilingenjörsprogram i byggteknik.

Vi söker en postdoktor till en tvåårig tjänst med fokus på energi- och klimateffektiva träbaserade byggnader som kan bedriva högkvalitativ forskning och publicera artiklar inom fältet livscykelanalys med fokus på miljöpåverkan.

Ämnesområde för befattningen: Byggteknik

Placeringsort tillsvidare: Växjö.
Anställningens omfattning och tidsperiod: 100 % i två år, med möjlighet till ett års förlängning
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning:

Tjänsten kommer att vara en del av forskningsprofilen Hållbart byggande med trä vid institutionen för byggteknik och arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av forskning genom analyser av primärenergianvändning och koldioxidavtryck av träbaserade byggnader. Framför allt kommer innehavaren av tjänsten att bedriva forskning som syftar till att förbättra förståelsen av klimatpåverkan hos träbaserade byggnadssystem, samt identifiera möjligheter att optimera primärenergianvändning och koldioxidavtrycket för sådana byggsystem.  Detta omfattar överväganden vid alla livscykelfaser av träbaserade byggnader, inklusive produktion, drift och rivningsfas. Primärenergianvändning och koldioxidavtryck hos träbaserade byggnader kommer att utforskas ur ett livscykelperspektiv och jämföras med byggnadsalternativ med motsvarande funktionalitet baserat på konventionella byggtekniker.

Det huvudsakliga målet är att identifiera tekniskt hållbara lösningar för att ytterligare minimera primärenergianvändning och koldioxidavtrycket hos träbaserade byggsystem, inklusive hybridlösningar. Arbetsuppgifter inkluderar samarbete med industripartners, med vilka projektet syftar till att identifiera strategier för att optimera energi- och klimatprestanda hos träbaserade byggnader med det senaste regelverket kring klimatdeklaration av nya byggnader i Sverige.

Som postdoktor förväntas du aktivt delta i institutionens arbete och nätverk, såväl internt som externt.  Omkring 20% av arbetsuppgifterna kan inkludera undervisning och handledning på kandidat och masternivå. 

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i byggteknik, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i byggteknik.

I enlighet med postdoktoravtalet bör i första hand den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen tidigast tre år innan sista ansökningsdag för denna anställning. Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Sökande får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom att den sökande ha erfarenhet av metoder och verktyg för att utvärdera byggnadssystem med hjälp av materialflödesanalys, energisimulering, koldioxidavtryck och livscykelanalys (LCA).

Bedömningsgrunder

Arbetet utförs i ett forskningsprojekt tillsammans med industripartners. God samarbetsförmåga, förmåga att arbeta i grupp och flexibilitet är därför mycket viktigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav och kunskaper i svenska är meriterande.

Meriterande i övrigt är dokumenterad erfarenhet av forskning inom byggteknik, med fokus på miljöprestation hos byggander.

Vidare är erfarenhet av forskningssamarbeten med forskargrupper vid universitet eller inom industrin, samt undervisningsskicklighet med relevans för fältet byggteknik meriterande.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 10 juni 2024.

Kontaktpersoner:

Prefekt: Thomas K. Bader, tel. 0470-76 75 79, thomas.bader@lnu.se  
Ämnesföreträdare: Anders Olsson, tel. 0470-70 89 85, anders.olsson@lnu.se
HR-partner: Linda Wincent, tel. 0480-49 76 75, linda.wincent@lnu.se

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat