arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i datavetenskap (HINTS) - Tema A/B

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 september

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?Institutionen för datavetenskap (DIDA) är en av tre institutioner vid fakulteten för datavetenskaper. Den är BTH:s största institution med drygt 70 personer. Vid institutionen bedrivs forskning inom två stora områden: datalogi och datorsystemteknik samt visuell och interaktiv datavetenskap. Inom båda områdena pågår olika forskningsprojekt.

Arbetsbeskrivning


Postdoktorn är en del av ett nytt nationellt forskningsprojekt "Intelligenta verkligheter med människan i centrum (HINTS)" som genomförs av BTH tillsammans med sex industriella partners och som är externt finansierat av KK-stiftelsen. I samproduktion med våra företagspartners och samhället, utvecklar vi koncept, principer, metoder, algoritmer och verktyg för intelligenta verkligheter med människan i centrum, för att leda vägen för framtida omslutande, användarmedvetna och smarta interaktiva digitala miljöer. Projektet är uppdelat i fem separata teman (A-E) som interagerar inom olika delprojekt. Postdoktorn i denna utlysning kommer främst vara delaktig i Tema A och i Tema B.

Forskningsteman i HINTS:


Tema A: Nya metoder för bedömning av erfarenheter för intelligenta verkligheter
Tema B: Nya miljöer och interaktionstekniker för intelligenta verkligheter
Tema C: Visuell dataanalys för intelligenta verkligheter
Tema D: Adaptiv och distribuerad AI för intelligenta verkligheter
Tema E: Nätverk för intelligenta verkligheter

Tema A/B (och denna anställning) är fokuserad på att mäta, utvärdera och modellera kvaliteten på användarupplevelsen (QUX), för att anpassa QUX i nya 3D-miljöer och interaktionstekniker för intelligenta verklighetssystem.

I anställningen ingår i huvudsak forskning (80%). Undervisning med upp till 20% kan ingå. 

Behörighetskrav


Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Behörighetskraven och bedömningskriterierna beskrivs i detalj i BTH:s "Riktlinjer för anställning och befordran av lärare och utnämning till docent", som finns på https://www.bth.se/om-bth/ledigatjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

Meriterande kompetenser och erfarenheter


Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen, behörighetskraven och bedömningskriterierna för anställningen, anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande:
 • Doktorsexamen i datavetenskap eller en relaterad disciplin.
 • Dokumenterad erfarenhet av experiment med människor (design, genomförande och analys) och datainsamling inom människa-datorinteraktion (HCI).
 • Dokumenterad förmåga att utföra oberoende forskning av hög internationell kvalitet inom 3D datorgrafik och realtidsprogrammering, utökad verklighet (XR) teknik och interaktionstekniker.
 • Dokumenterad erfarenhet av tillämpad maskininlärning.
 • Dokumenterad erfarenhet av tillämpad forskning i samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Visa goda färdigheter i engelska (läsa, skriva, tala).
 • Visa förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Tjänstgöringsort: Karlskrona.

Tjänstgöringsomfattning: 100%.

Varaktighet: Tidsbegränsad anställning i 2 år med möjlighet till förlängning. Den totala anställningstiden får dock inte överstiga 3 år.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 2024-01-31, ansökningstiden är förlängd.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte registrera din ansökan i vårt rekryteringssystem. Kontakta istället HR-specialisten som står som kontaktperson i annonsen för mer information.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat