arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i den genomiska grunden för lokal anpassning hos bin

 • Yrkesroll

  Genetiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 augusti

 • Sök jobbet senast

  25 september

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning.

Vid IMBIM bedrivs grundforskning inom biokemi, cell- och molekylärbiologi, tumörbiologi, jämförande genetik, funktionell genomik, immunologi, bakteriologi, och virologi. Institutionens forskning är huvudsakligen grundläggande, men har i sin tillämpning tydlig koppling och betydelse för hälsa och sjukdom hos såväl djur som människor. En närmare beskrivning finns på https://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/.

https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Projektet syftar till att analysera helgenomsekvenser från en omfattande samling honungsbin från platser över hela Europa. Sekvensdata kommer att analyseras tillsammans med tillhörande morfologiska mätningar och miljöparametrar för att identifiera genotyp-miljö-kopplingar, med målet att identifiera gener som är involverade i lokal anpassning och förutsäga effekterna av framtida klimatförändringar på honungsbipopulationers sårbarhet. Projektet kommer också att omfatta analys av experimentella evolutionspopulationer och experimentella korsningar utformade för att undersöka den genetiska grunden för anpassning till klimatet.

Tjänsten är kopplad till Better-B-projektet (www.better-b.eu), vars övergripande mål är att förbättra biodlingens motståndskraft mot abiotiska påfrestningar såsom klimatförändringar, förlust av habitat samt effekter av skadliga kemikalier. Better-B-konsortiet består av 18 partnerorganisationer över hela Europa och finansieras av Europeiska unionen genom Horizon Europe. Projektet innebär ett omfattande samarbete inom detta konsortium.

Forskningen kommer huvudsakligen att omfatta bioinformatiska/statistiska analyser av nästa generations sekvensdata. Provinsamling, DNA-extraktion och preparering av sekvensbibliotek kan också ingå. 

Forskningen i Matthew Websters grupp (www.websterlab.net) är inriktad på evolutionär genomik och populationsgenomik, främst hos bin, och behandlar frågor såsom den genetiska grunden för lokal anpassning och artdivergens, bevarandegenomik samt evolution av mutations- och rekombinationshastigheter. Det kommer att finnas möjligheter för den anställda att arbeta även med dessa ämnen. Vi har värdefulla samarbeten med profs. Kerstin Lindblad-Toh och Leif Andersson och deras forskargrupper på samma avdelning och med genomsekvenseringsplattformen på SciLifeLab i samma byggnad.

Kvalifikationskrav

Doktorsexamen eller en utländsk examen som motsvarar en doktorsexamen inom ett relevant område. Kandidaten måste vara erfaren inom bioinformatik och statistik, med kunskaper inom analys av nästa generations sekvenseringsdata och med ett starkt intresse för evolutionär genetik. Kandidaten förväntas vara initiativrik och angelägen att samarbeta såväl med gruppens övriga medlemmar som med nationella och internationella samarbetspartners. Det krävs mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Utmärkt kommunikationsförmåga och hög motivation. Stor vikt läggs slutligen vid personlig lämplighet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Sökande som inte har avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan också söka, förutsatt att alla krav för avlagd examen är uppfyllda före (avsedd) anställningstidpunkt. Detta ska styrkas av den sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökan

Skicka in din ansökan via ansökningsportalen. Ansökan bör innehålla i) CV, ii) ett personligt brev som beskriver din bakgrund och motivation till varför du söker tjänsten, iii) eventuella tidigare publikationer och/eller kopia av doktorsavhandling, samt iv) kontaktuppgifter (namn och mailadress) till minst två referenspersoner.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad i 2 år med eventuell möjlighet till förlängning. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Matthew Webster, mailto:matthew.webster@imbim.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 25 september 2023, UFV-PA 2023/3061.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till