arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i ekonomisk historia inom cirkulära försörjningskedjor

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är som trippelackrediterad en av världens främsta handelshögskolor. Vi erbjuder högkvalitativ utbildning och ger bland annat fyra utbildningsprogram på grundnivå och 13 magister- och masterprogram. Ekonomihögskolan samverkar med företag och myndigheter i regionen och på fakultetens sex institutioner och fem forskningscentra bedrivs forskning i världsklass. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar ständigt med att utveckla vår ställning som en attraktiv arbetsgivare.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander.

Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida http://www.ekh.lu.se.

Postdoktor i cirkulära försörjningskedjor med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling 
Agenda 2030
Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå agendans hållbarhetsmål har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat ett forskningsprogram för hållbar utveckling med postdoktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten ska inte enbart utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling, utan ska också utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Inom programmet ska även postdoktorernas högskolepedagogiska kompetens utvecklas. För mer information om programmet se: https://www.sustainability.lu.se/index.php/research/excellence-programme-sustainable-development

Särskild ämnesbeskrivning

Globala värdekedjor är grundläggande i dagens ekonomi och står för 50 % av den globala handeln och har enorma sociala och miljömässiga effekter. Detta projekt tar alltså upp ett kritiskt men hittills försummat krav för Agenda2030, nämligen övergången från globala värdekedjor till cirkulära försörjningskedjor, varvid de sistnämnda är designmässigt restaurerande och regenerativa. Vi undersöker spänningar som är inneboende i en sådan förändring som rör i) linjär kontra cirkulär affärslogik, ii) processer som leds uppifrån och ned av dominerande företag kontra lokala och inkluderande processer nerifrån och upp, och iii) policymixar på flera nivåer som skiftar från avregleringar och låga skatter som stöder globala värdekedjor till reglering och styrningsmekanismer som tar hänsyn till miljömässiga och sociala effekter. Därför är det övergripande syftet med projektet att generera kunskap för övergången från globala värdekedjor till cirkulära försörjningskedjor i flera nivåer av lokala, regionala, nationella och globala system.

Detta är viktigt eftersom transformativa initiativ ofta utformas och studeras med begränsat fokus på olika nivåer av interaktioner mellan aktörer inom lokala, regionala, nationella och globala system. Motsvarande begränsningar finns avseende de potentiella lokala och globala återverkningarna. Dessutom kan globala värdekedjor och stora företag påskynda övergången men med risken för opportunism och demokratiska brister. Vi använder våra nätverk inom industrin och med beslutsfattare på regional, nationell och EU-nivå. Genom att involvera nyckelintressenter skapar vi starkt genomslag och stärker Lunds universitets roll som kunskapsdrivare ytterligare.

Postdoktor inom cirkulära försörjningskedjor, regional utveckling och multinivå policydynamik

Till denna tjänst söker vi en post-doc som kommer att arbeta i ett tvärvetenskapligt team med två andra post-docs samt docent Markus Grillitsch (Institutionen för humangeograf, Samhällsvetenskapliga fakulteten), professor Fredrik Nilsson (Institutionen för designvetenskaper, Lunds tekniska högskola), och professor Sylvia Schwaag Serger (Institutionen för ekonomisk historia, Ekonomihögskolan). Denna tjänsten är placerad på institutionen för ekonomisk historia där du handleds av Sylvia Schwaag Serger. Du och de andra postdoktorerna kommer bidra med kompletterande kompetenser relaterade till globala värdekedjor, cirkulära försörjningskedjor, globala produktionsnätverk, regional och industriell dynamik, styrning på flera nivåer samt policy.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga uppgifterna i en postdoktorandtjänst är att bedriva forskning. Undervisnings- och administrativa uppgifter ingår upp till högst 20 % av arbetstiden. Tjänsten ska innehålla möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.

Detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna inkluderar:

- Forskningssamverkan inom ämnesområdet - Samskapande av teoretiska och analytiska ramverk
- Samskapande av forskningsmetodik
- Utföra empirisk forskning
- Gemensamt skriva och publicera vetenskapliga artiklar

- Handledning av examensarbeten och doktorander
- Aktivt söka externa forskningsmedel
- Samverkan med industrin och samhället i stort
- Undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå
- Administration relaterad till ovan angivna arbetsuppgifter

För fullständig annons klicka på följande länk:


https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:654582/

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2024-02-01 Visstidsanställning till