arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i elektrokemisk materialkemi

 • Yrkesroll

  Materialkemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juni

 • Sök jobbet senast

  8 september

Om jobbet

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

En betydande del av undervisningsverksamheten är på grundnivå med kurser i allmän, fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på forskarnivå fokuserar på masterprogrammen i hållbar kemi och analytisk kemi. Forskningsaktiviteter inom området materialkemi fokuserar på att utveckla och förstå avancerade vägar för syntes, bearbetning, produktion, samt användning av strukturella och funktionella material i applikationer mot ett hälsosamt, hållbart och miljövänligt samhälle. 
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-material-och-miljokemi/.

Projektbeskrivning

Projektets titel: Elektrokemiska material baserade på kolloidala ligninpartiklar

Anställnnigen kommer att vara knuten till ERC Starting Grant-projektet med titeln “Cirkulära ligninmaterial från väldefinierade funktionella byggstenar” (CIRCULIG). Postdoktorn kommer att utveckla elektrokemiska system baserade på kolloidala ligninpartiklar. Vi är särskilt intresserade av att lägga grunden för användningen av lignin i elektrokatalys och energilagringsprocesser. Forskningsfokus kommer att ligga på cirkularitet, vilket innebär återanvändning, omställning och återvinning av de ligninbaserade materialen på ett miljömedvetet sätt. Den idealiska sökanden är proaktiv och har ett problemlösande förhållningssätt. Ambitionen att bedriva interdisciplinär spetsforskning inom materialkemi är en fördel.

Arbetsuppgifter

Vetenskaplig forskning och utbildning. Det praktiska arbetet innefattar syntes och tillverkning av elektrokemiska material som följer principerna för grön kemi, samt materialkarakterisering och prestandatestning. Postdoktorn förväntas också instruera studenter och bistå med projektledning inom gruppens fokusområden.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom elektrokemi och materialkemi. Den idealiska sökanden har ett problemlösande "kan-göra" förhållningssätt kombinerat med en stark meritlista av originell forskning i gränslandet mellan elektrokemi och materialkemi. Stark kompetens inom polymerkemi, särskilt ligninkemi och/eller specialisering inom kolloidvetenskap, anses vara en fördel. Dessutom betraktas dokumenterad erfarenhet inom syntetisk organisk kemi och polymerkemi samt bred kunskap om relaterade bearbetnings- och karakteriseringsmetoder som meriter för sökanden. Erfarenhet av kärnmagnetisk resonansspektroskopi som är relevant för ligninkarakterisering är en ytterligare tillgång. Sökanden bör ha utmärkta kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Om anställningen

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2024-12-02 eller enligt överenskommelse.

Vi erbjuder

Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Mika Sipponen, mailto:mika.sipponen@mmk.su.se.

För allmän information om Institutionen för material- och miljökemi kontakta prefekten, professor Niklas Hedin, tfn 08-16 24 17, mailto:niklas.hedin@mmk.su.se.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 % Visstidsanställning till