arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Energi och Hållbar byggd miljö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 september

 • Sök jobbet senast

  29 september

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik strävar efter att Linnéuniversitetets ledord Attraktiv kunskapsmiljö, Framstående forskning, Samhällelig drivkraft och Globala värden ska genomsyra verksamheten. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom nio olika institutioner, där Linnéuniversitetet bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för byggd miljö och energiteknik bedriver forskning och utbildning inom energiprocesser och energisystem inom byggd miljö och dess påverkan på klimatförändringar för att stödja vårt samhälles övergång till en hållbar utveckling och en ”low carbon economy”.

Postdoktorn kommer att arbeta inom forskargruppen Sustainable Built Environment Research (SBER) och bidra till Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling.

Ämnesområde för befattningen: Energi och Hållbar byggd miljö
Placeringsort tillsvidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Tidsbegränsad anställning 100% under 2 år med möjligheten till förlängning 1 år.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning inom Energi och byggd miljö och klimatförändringar. I din anställning förväntas du aktivt delta i institutionens miljö och nätverk såväl internt som externt.
Vi söker en motiverad och skicklig postdoktor för att bidra till pågående forskningsprojekt fokuserade på klimatanpassning och att bygga energi- och resurseffektivitet. Postdoktorn kommer att bedriva forskning, analysera data och samarbeta med olika intressenter för att utveckla strategier och rekommendationer för begränsning och anpassning av klimatförändringar inom byggsektorn. Postdoktorn kommer att engagera sig i att utvärdera husägares och utbudssidans uppfattning och beredskap gällande klimatförändringar, analysera och identifiera kostnadseffektiva strategier och affärsmodeller för att minska koldioxidutsläppen på värmemarknaden och investeringar för djuprenoveringar i småhus i en integrerad systemmetod för fjärrvärmeföretag och energirenoveringsföretag.

Dessutom kommer postdoktorn att ha möjlighet att samarbeta med doktorander från utvecklingsländer som besöker Linnéuniversitetet under det multidisciplinära forskningsmobilitetsprogrammet för Forskarskolan i hållbar energiteknik (SEED). Postdoktorn kommer också att bidra i ett Erasmus+-projekt för att stödja lokala partners från Lesotho i att utveckla onlineutbildning om hållbar energiteknik och deras ramverk för kvalitetssäkring, tillsammans med de lokala partnerna.

Postdoktorn förväntas aktivt delta i institutionens miljö och nätverk, både internt och externt, utveckla nya projektidéer och söka externa medel. Viss undervisning och handledning inom grundnivå och avancerad nivå kan ingå i uppgifterna.

Vi erbjuder en stimulerande forskningsmiljö med tillgång till toppmoderna faciliteter och ett stödjande forskarteam. Postdoktorn kommer att ha möjlighet att bidra till forskning som gör skillnad, samarbeta med industripartners och påverka politiska insatser för klimatanpassning.

Undervisning och handledning omfattande högst 20 % av heltid kan ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i energiteknik, miljöteknik, byggnadsteknik, eller doktorsexamen inom området energi och hållbar byggd miljö, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i ovannämnda ämnen.

I enlighet med postdoktoravtalet bör i första hand den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen tidigast tre år innan sista ansökningsdag för denna anställning. Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Sökande får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet. 

Bedömningsgrunder

Följande kriterier kommer att användas för att bedöma och välja ut kandidater:
 • Visad vetenskaplig skicklighet inom ovan nämnda områden är ett krav för denna anställning.
 • Forskningserfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa metoder inom områdena energi och klimatförändringar samt energi- och resurseffektivitet i byggnader.
 • Förtrogenhet med rumsliga verktyg och datadrivna tillvägagångssätt, såsom maskininlärning, är meriterande.
 • Erfarenhet av undervisning på grundnivå och/eller avancerad nivå inom ämnesområdet, men inte begränsat till, livscykelanalys; hållbar energi och energihushållning.
 • En redovisning av prestationer av publicering är önskvärd.
 • Erfarenhet av att söka externa projektmedel är meriterande.
 • Har bra kommunikationsförmåga på engelska, både skriftlig och muntlig. Kunskaper i svenska språket är meriterande.
Sammantaget kommer en avgörande aspekt av bedömningen att vara de sökandes potential att utmärka sig som både lärare och forskare, vilket säkerställer en framgångsrik karriär.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner

Docent Brijesh Mainali, brijesh.mainali@lnu.se ; +46470 708221
Prefekt: Prof. Michael Strand, michael.strand@lnu.se; +46 470 708981
HR partner: Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se; +46 470 708374

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat