arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i etnologi

 • Yrkesroll

  Forskare, humaniora

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Institutionen för kulturantropologi och etnologi bedriver utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld.

Institutionen har ett fyrtiotal medarbetare. Verksamheten består till stor del av forskning och har två framstående forskarmiljöer som rymmer professorer, forskare, postdoktorer och flertalet doktorander. Vid institutionen ges undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i etnologi och kulturantropologi på två campus (Uppsala och Visby). Mer om institutionen och den forskning som bedrivs där finns påhttp://antro.uu.se/.

Institutionen söker en postdoktor i etnologi, 100 %, från och med den 1 februari 2024 eller enligt överenskommelse med placering i Uppsala. Genom egen forskning och samarbete med övriga forskare förväntas innehavaren av tjänsten bidra till institutionens forskningsmiljö.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen egen forskning. Utöver detta tillkommer undervisning motsvarande en kurs per termin samt vissa forskningsadministrativa uppgifter. Undervisning på svenska/skandinaviska och engelska samt forskningsadministration omfattar högst 20 procent av anställningens omfattning. Forskningen kan vara nystartad och/eller vidareutveckla för etnologi/folkloristik relevanta forskningsteman. Den som anställs förväntas närvara vid institutionen och aktivt delta i seminarier, kurser och övriga verksamhet samt vara en tillgång för institutionens doktorander. Som postdoktor förväntas du också bidra till utvecklingen av vår forskningsmiljö genom att söka extern finansiering av projekt som förläggs vid institutionen.

Kvalifikationskrav

Doktorsexamen i etnologi eller folkloristik. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Notera att den som tidigare varit anställd som postdoktor vid Uppsala universitet i mer än ett år inte kan bli anställd som postdoktor igen inom samma eller närliggande område på universitetet.

Vi söker kompetenta personer som kan bidra till att utveckla institutionens forskarmiljö. Anställningen förutsätter god samarbetsförmåga, samt en förmåga att arbeta självständigt. Du har intresse av och förmåga att knyta akademiska kontakter nationellt och internationellt, samt en förmåga att formulera forskningsfrågor på ett sätt som utvecklar ämnet. Du har förmåga att publicera dig i relevanta vetenskaplig fora samt förmåga att förmedla forskningsfrågor och resultat för en bred publik.

Bedömningsgrunder

Bedömningen av ansökningarna baseras på de sökandes förmåga att bedriva självständig, kreativ och nydanade forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer. Forskningsinriktningen är öppen. När universitetet anställer nya medarbetare kommer den bland de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande

Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:
 • Curriculum vitae
 • kopior av examensbevis
 • högst fyra vetenskapliga arbeten (varav minst ett ska vara en monografi eller en sammanläggningsavhandling)
 • kortfattad redogörelse (1000 ord) för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet;
 • egen forskningsplan (2500 ord, exklusive referenser)
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner (Namn, telefon och e-post)

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år, enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde den 1 februari 2024, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Mats Utas, mailto:mats.utas@antro.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2023, UFV-PA 2023/3925.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-02-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till