arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Fjärranalys av Naturliga Störningar i Skog

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 maj

 • Sök jobbet senast

  30 maj

Om jobbet

Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell riktad skogsskadeinventering, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda och under sommarhalvåret ytterligare ca 80 säsongsanställda i våra fältinventeringar. Mer information hittar du på www.slu.se/srh.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet

Global uppvärmning har utlöst abiotiska och biotiska störningar i skog till en oöverträffad intensitet i Europa de senaste åren. Stormar, torka, insektsangrepp och skogsbränder förvärras av extremt väder, vilket försvagar skogsekosystemet och är förödande för den hållbara skogsförvaltningen. Sådana abiotiska och biotiska hot mot skogar orsakade av global uppvärmning understryker det brådskande behovet av att övervaka skogens hälsa och störningar. Postdoktorandprojektet kommer att utveckla banbrytande fjärranalystekniker och metoder för övervakning av naturliga skogsstörningar såsom barkborreangrepp och torkstress. Potentiella fjärranalysdata inkluderar multispektrala och hyperspektrala drönarbilder, optiska satellitbilder och laserskanningsdata. Arbetet kommer att inkludera utveckling av automatiska metoder för att extrahera information från fjärranalysdata och statistiska metoder för att uppskatta skador. Analysen kommer att tillämpas från enskilda träd till landskapsskala. Nya metoder och ramverk kommer att föreslås för att anpassa sig till den nya generationen av fjärranalysdata och nya behov under klimatfrågor.

Tjänsten stöds av Horizon-projektet RESDINET och SLU Forest Damage Center. RESDINET (https://resdinet.eu/) är ett nätverksprojekt för nya fjärranalysteknologier inom skogsstörningsekologi, med medarbetare från flera institutioner vid SLU, Finlands Geografiska Forskningsinstitut, Östra Finlands Universitet och Slovakiens Vetenskapsakademi. SLU Forest Damage Center (https://www.slu.se/en/Collaborative-Centres-and-Projects/slu-forest-damage-centre/) initierades av en regeringskommission för att förebygga, övervaka och utveckla kunskap för att hantera skogsskador. SLU Forest Damage Center syftar till att leda kunskapsutvecklingen inom skadefrågor för skogar i Sverige och säkerställa att vetenskapliga resultat och data är kända och används i samhället.

Vi söker en kollega som är ambitiös inom teknisk utveckling och mycket motiverad att fortsätta en akademisk karriär inom fjärranalys av skogsstörningar. Vi förväntar oss att du utvecklar innovativ forskning och rapporterar resultat i högimpact-vetenskapliga tidskrifter. Vi förväntar oss att du nätverkar och samarbetar med fjärranalys- experter utanför gruppen och forskare från andra discipliner relaterade till ämnet. Vi förväntar oss också att du spelar en aktiv roll i utvecklingen av forskningsmiljön.

Din bakgrund 
Tjänsten är avsedd för en forskare tidigt i karriären och vi söker i första hand kandidater med doktorsexamen avlagd för högst tre år sedan. En doktorsexamen krävs inom relevanta områden som fjärranalys, skogsbruk, ekologi, jordbruk och datavetenskap. Erfarenhet av vetenskaplig programmering och fjärranalys av databehandling och analys krävs, samt behärskar engelska flytande för kommunikation och vetenskapligt skrivande. Kunskap och erfarenhet av drönarbilder, multispektrala och hyperspektrala bilder, spektralanalys, tidsserieanalys, förändringsdetektering, uppskalning, datafusion, skadedjur och sjukdomar i skogarna, miljömodellering, maskininlärning och statistik är meriterande, liksom förmågan att snabb inlärning och kritiskt tänkande.

Bedömningen kommer att lägga särskild vikt vid (1) din vetenskapliga kompetens inom teknik- och ingenjörsämnen som är relevanta för tjänsten, (2) din förmåga att utveckla oberoende forskning och besvara vetenskapliga frågeställningar, (3) din förmåga att samarbeta och komplettera pågående forskning inom gruppen. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper, såsom teamwork, problemlösning, samordning, ledarskap, kommunikation, exekutiva färdigheter och självständighet.

Placering:

Umeå.

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse. Önskad start hösten 2024.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-30.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat