arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Fysikalisk Kemi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 juni

 • Sök jobbet senast

  15 juli

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning


Fysikalisk kemi innebär forskning som rör molekylära frågeställningar.

De experimentella och teoretiska metoder som används har ofta sitt ursprung i fysiken. Tyngdpunkten i fysikalisk kemi vid kemiska institutionen ligger på forskning, både experimentell och teoretisk, inom yt- och kolloidkemi och med särskilt fokus på självaggregerande system. De system som studeras inkluderar ytaktiva ämnen, polymerer och biomolekyler.

Det nuvarande projektet fokuserar på mjuk materia, i synnerhet på studier av flödesegenskaperna hos komprimerbara kolloider, mikrogels, genom att kombinera spridningstekniker med reologi, både i bulk och vid gränssnitt.

Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Vi söker en kandidat med en stark bakgrund inom reologi, både i bulk och vid gränssnitt. I det här projektet vill vi svara på frågan vilka är de viktigaste egenskaperna som en individuell mjuk kolloid måste ha för att uppnå de önskade makroskopiska egenskaperna hos ett material under flöde? För att bestämma hur enskilda partiklar reagerar på flödet, dvs. om de ändrar storlek, form, inre arkitektur, och hur detta återspeglas på den struktur som bildas av kolloiderna och på materialets flödesegenskaper, kommer vi att kombinera reologi med in situ neutronreflektometri (NR), småvinkelneutron (SANS) och röntgenspridning (SAXS). Vi kommer att bestämma den strukturella omorganiseringen på grund av flödet. Småvinkelspridning (SAS) och NR är experimentella verktyg som gör det möjligt för oss att undersöka strukturer på den kolloidala längdskalan, 1-300 nm. I synnerhet kommer kandidaten, i samarbete med en doktorand, att undersöka beteendet hos mjuka kolloider vid gränssnitt. För att göra detta kommer en av kandidatens huvudsakliga arbetsuppgifter att vara att realisera en skräddarsydd DWR (Double Wall Ring) gränssnittsreometer i kombination med ett Langmuir-tråg för att studera mjuka kolloiders flödesegenskaper vid gränssnittet. Detta kommer också att innebära besök hos våra samarbetspartners vid Institute Laue Langevin (ILL, FR) RWTH Aachen (DE), ETH Zürich (CH) och eventuellt University of Delaware (US).

Förutom att realisera gränssnittsreometern kommer kandidaten också att vara involverad i realiseringen av skjuvceller för bulkreologi i samarbete med Dr. J. E. Houston (European Spallation Source, Lund), L. Porcar (ILL, FR), R. P. Murphy (National Institute of Standards and Technology Center for Neutron Research, NIST-NCNR, US).

Kandidaten förväntas bedriva forskning som omfattar både syntetiska (t.ex. microgels) och biorelevanta (proteiner, röda blodkroppar, gröna kolloider) mjuka kolloider både i bulk och vid gränssnittet både i Lund och vid storskaliga anläggningar som ILL (FR), NIST-NCNR (US), Paul Scherrer Institute (PSI, CH), European Synchrotron Radiation Facility (ESRF, F) och MAX-IV-laboratoriet i Lund.I synnerhet kommer studier som kombinerar neutronreflektometeri och gränssnittsreologi för att bestämma strukturen hos mjuka kolloider under flöde vid gränssnitt att vara en central del av projektet.

Behörighet


Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Ytterligare krav:


Mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.
Dokumenterad kunskap och erfarenhet av gränssnitts- och/eller bulkreologi.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2024-09-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till