arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i fysikalisk kemi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juni

 • Sök jobbet senast

  6 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning


Amyloidaggregat i hjärnan påträffas vid neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons (PD) och Alzheimers sjukdomar (AD).

De bakomliggande molekylära mekanismerna för utvecklingen av dessa sjukdomar är inte kända, även om de inblandade biomolekylerna har identifierats. De frågor som behandlas i detta projekt är 1) om och i vilken utsträckning kondensatbildning (även kallad vätske-vätskefas-separation) förstärker amyloidnukleation? och 2) vad är den molekylära grunden för sådan förstärkning? Ett särskilt fokus kommer att ligga på peptidstrukturen vid gränsytan mellan kondensatet och den omgivande vätskan. Orienteras amyloidpeptiderna vid gränsytan, och påverkar i så fall orienteringen nukleeringprocessen och dess hastighet? Vilka lösningsförhållanden främjar respektive kondensatbildning och amyloidbildning. Var är gränserna i fasdiagrammet? Vad är den molekylära mekanismen som gör att tillsats av olika molekyler eller ändringar i fysikaliska förhållanden kan störa systemet för att förstärka eller undertrycka nukleering? Projektet kommer att inkludera en rad olika metoder såsom uttryck och rening av  protein, optisk och elektronmikroskopi, fluorescens, cirkulär och linjär dikroismspektroskopi, fluorescenspolarisering, mikrofluidiska metoder, NMR-spektroskopi, etc.

Forskningen bedrivs inom Excellenscenter COMMONS (www.physchem.lu.se/commons). Centrets tema är ”Gemensamma drag i membrannära molekylära interaktioner”. Centrets övergripande mål är att skapa en mångfacetterad vetenskaplig miljö inom forskning som rör fysikalisk-kemiska processer i membransystem, och dess betydelse i cellulära membran och dess funktioner. Centrat bryggar mellan metodologisk och teoretisk expertis inom detta breda forskningsområde och inkluderar forskare från Lunds universitet, Chalmers och Köpenhamns universitet. Inom centret arrangeras även en forskarskola och ett internationellt gästprofessorprogram.

Den postdoktorala forskaren kommer att kunna utveckla sina vetenskapliga färdigheter och kunskaper inom det tvärvetenskapliga centret, vilket också kommer att påverka resultaten från forskningsprojekten. COMMONS leds av en grupp forskare från de deltagande universiteten (Emma Sparr, Sara Linse, Fredrik Höök, Martin Malmsten) som tillsammans med ytterligare forskare och gästprofessorer inom COMMONS kommer att vägleda projekten och handleda de rekryterade postdoktorerna mot akademiska eller industriella forskarbefattningar.

Denna postdoktorala tjänst är även en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER, Advanced Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att fylla vetenskapliga och sektoriella luckor i biologisk avbildning från molekylär, via cellulär, till vävnad, organ och organism nivåer av organisation, och samordnas av LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science.AMBER finansieras av EU:s Marie Skłodowska-Curie (MSCA) COFUND-program.Cirka 15 postdoktorer kommer att rekryteras i den andra utlysningen 2024, och varje anställning varar i 36 månader.

AMBER har sex kärnpartner: Lunds universitet/MAX IV, Sverige, European Spallation Source (ESS), Sverige, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Institut Laue-Langevin (ILL), Frankrike, International Institute of Molecular Mechanisms and Machines, (IMOL), Polen, och Leicester Institute of Structural and Chemical Biology, Storbritannien.

Ditt arbete kommer att omfatta biomedicinsk och biofysikalisk forskning. Det kommer också att omfatta teknikutvecklingsarbete som syftar till att kombinera avbildningstekniker och dataanalys för att ge en mer integrerad bild av livsprocesser i samband med hälsa och sjukdom. Du får som postdoktor inom AMBER-programmet stora medicinska, biologiska och metodologiska möjligheter, med en djupgående potentiell inverkan på Europas nästa generation av forskning och forskare. När du har avslutat AMBER-programmet kommer du att vara utomordentligt väl rustad för att fortsätta din karriär inom den akademiska världen, vid infrastrukturer, inom hälso- och MedTech-sektorerna och därefter.

För mer information om de totalt utlysta postdoktorala tjänsterna inom samfinansieringsprojektet AMBER, besök:

https://www.euraxess.se/jobs/231943

Intervjuerna kommer att inledas i november. För mer information om AMBER, ansöknings- och utvärderingsprocessen etc., besök:

https://www.ambercofund.eu
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till