arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i fysikalisk kemi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juni

 • Sök jobbet senast

  6 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning


Upptag av biomolekyler som inte själva spontant tar sig över cellmembraner styrs av invecklade signaleringskaskader som utlöses vid kontakt mellan biomolekylen och någon form av receptor på cellmembranet.

Exempel inkluderar signalering via extracellulära vesiklar, virusinfektioner samt läkemedelsupptag medierat av nanopartiklar. Även om dessa processer är komplexa tros de ha gemensamma nämnare i att de alla förändrar cellmembranets energilandskap, vilket kan leda till en omfördelning av membranets lipider. Modelller för cellmembran som placeras på ytor erbjuder kraftfulla verktyg för att undersöka sådana effekter med hjälp av känsliga experimentella metoder. I detta projekt kommer vi därför att utforska modellmembran av ökande komplexitet i kombination med nanopartiklar designade för leverans av mRNA eller proteiner med syfte att bekämpa sjukdom. Genom att använda toppmodern mikroskopi i kombination med neutronbaserade tekniker kommer vi att undersöka membranets egenskaper under de olika stegen av cellinternaliseringen, från den initiala kontakten mellan nanopartiklar och cellmembraner till efterföljande omfördelning av lipider, membranomslutning av partiklarna, och slutligen upptag och frisättning. Fokus kommer att läggas på modellsystem som representerar: (i) det yttre plasmamembranet, där den initiala kontakten sker, och (ii) det gradvis mognande endosommembranet, som måste passeras för en effektiv intracellulär läkemedelsleverans till cytosolen. Vi förväntar oss att detta projekt kommer att ge nya insikter av största vikt för utformningen av nästa generations läkemedelsformuleringar, särskilt inom genterapier.

Forskningen bedrivs inom Excellenscenter COMMONS (www.physchem.lu.se/commons). Centrets tema är ”Gemensamma drag i membrannära molekylära interaktioner”. Centrets övergripande mål är att skapa en mångfacetterad vetenskaplig miljö inom forskning som rör fysikalisk-kemiska processer i membransystem, och dess betydelse i cellulära membran och dess funktioner. Centrat bryggar mellan metodologisk och teoretisk expertis inom detta breda forskningsområde och inkluderar forskare från Lunds universitet, Chalmers och Köpenhamns universitet. Inom centret arrangeras även en forskarskola och ett internationellt gästprofessorprogram.

Den postdoktorala forskaren kommer att kunna utveckla sina vetenskapliga färdigheter och kunskaper inom det tvärvetenskapliga centret, vilket också kommer att påverka resultaten från forskningsprojekten. COMMONS leds av en grupp forskare från de deltagande universiteten (Emma Sparr, Sara Linse, Fredrik Höök, Martin Malmsten) som tillsammans med ytterligare forskare och gästprofessorer inom COMMONS kommer att vägleda projekten och handleda de rekryterade postdoktorerna mot akademiska eller industriella forskarbefattningar.

Denna postdoktorala tjänst är även en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER, Advanced Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att fylla vetenskapliga och sektoriella luckor i biologisk avbildning från molekylär, via cellulär, till vävnad, organ och organism nivåer av organisation, och samordnas av LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science. AMBER finansieras av EU:s Marie Skłodowska-Curie (MSCA) COFUND-program.Cirka 15 postdoktorer kommer att rekryteras i den andra utlysningen 2024, och varje anställning varar i 36 månader.

AMBER har sex kärnpartner: Lunds universitet/MAX IV, Sverige, European Spallation Source (ESS), Sverige, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Institut Laue-Langevin (ILL), Frankrike, International Institute of Molecular Mechanisms and Machines, (IMOL), Polen, och Leicester Institute of Structural and Chemical Biology, Storbritannien.

Ditt arbete kommer att omfatta biomedicinsk och biofysikalisk forskning. Det kommer också att omfatta teknikutvecklingsarbete som syftar till att kombinera avbildningstekniker och dataanalys för att ge en mer integrerad bild av livsprocesser i samband med hälsa och sjukdom. Du får som post doktor inom AMBER-programmet stora medicinska, biologiska och metodologiska möjligheter, med en djupgående potentiell inverkan på Europas nästa generation av forskning och forskare. När du har avslutat AMBER-programmet kommer du att vara utomordentligt väl rustad för att fortsätta din karriär inom den akademiska världen, vid infrastrukturer, inom hälso- och MedTech-sektorerna och därefter.

För mer information om de totalt utlysta postdoktorala tjänsterna inom samfinansieringsprojektet AMBER, besök:

https://www.euraxess.se/jobs/231943

Intervjuerna kommer att inledas i november. För mer information om AMBER, ansöknings- och utvärderingsprocessen etc., besök:

https://www.ambercofund.eu
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till