arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i fysiologi och ekologi för denitrifikation

 • Yrkesroll

  Mikrobiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 februari

 • Sök jobbet senast

  14 mars

Om jobbet

Om jobbet
Denitrifiering är en flerstegsprocess med både produktion och konsumtion av den potenta växthusgasen N2O. Genom att studera organismer med förmågan att utföra olika eller liknande steg i processen fås en intressant startpunkt för utvärdering av interaktioner mellan olika arter. Postdoktorns uppgifter blir att generera data om drivkrafterna för och konsekvenserna av variation i denitrifieringsegenskaper inom markens mikrobsamhälle genom att utforma och implementera mikrokosmosexperiment och scRNAseq samt att analysera och publicera resultat.
 
Postdoktorn kommer att ingå i en dynamisk och internationellt erkänt forskargrupp som arbetar i det biogeokemiska gränssnittet för markens organiska materialdynamik. Vidare kommer projektet att bedrivas i samarbete med markmikrobiologigruppen vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU, Uppsala.

Din bakgrund 
Den framgångsrika sökanden skall ha avlagt doktorsexamen i biovetenskap inriktad på molekylärbiologi, mikrobiell fysiologi/metabolism, mikrobiell ekologi eller annat relevant ämne.
 
Kandidaten skall ha dokumenterad erfarenhet av bakterieodling och molekylärbiologi. Kunskaper och tidigare erfarenhet av arbete med anaerob mikrobiologi, bioinformatik, transkriptomik eller fysiologi av N-cyklande mikroorganismer är meriterande. Den sökande skall ha dokumenterad erfarenhet av att genomföra självständig, vetenskaplig forskning och förmåga att skriva vetenskapliga publikationer. Du skall ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Vi söker en mycket motiverad, öppen och flexibel person som kan bidra till den positiva utvecklingen av forskningsmiljön. Personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga är viktiga.
 
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år (exklusive föräldraledighet eller sjukledighet).
 
Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla: (1) meritförteckning inklusive publikationslista, (2) bevis på doktorsexamen, (3) beskrivning av tidigare forskningserfarenheter samt framtida forskningsintressen (max 2 A4 sidor) samt (4) namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner.

Om oss

Institutionen för mark och miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi forskar om markens egenskaper och grundläggande funktioner, samt studerar hur miljö- och klimatförändringar påverkar marken. Genom forskning, miljöanalys och utbildning bidrar vi med kunskap om framtidens hållbara markanvändning och tar fram nya lösningar som underlag för beslut inom jord- och skogsbruk, samt urbana miljöer. Arbetsmiljön vid institutionen är internationell och vi har ca. 100 anställda.

Forskningen bedrivs inom sju ämnesgrupper med inriktning mot markens näringsomsättning, markkemi, markbiologi, markmekanik och jordbearbetning, biogeofysik, vattenhushållning och vattenkvalitet, samt skogsmarkens biogeokemi. Vi ansvarar för viktig forskningsinfrastruktur i form av markkemiska och markfysikaliska laboratorier, en datortomograf, långliggande försök, en lysimeteranläggning, samt fältforskningsstationerna Lanna och Lövsta som erbjuder infrastruktur för växtodlingsförsök. Inom utbildningen medverkar institutionen inom ca. 30 kurser på grund- och avancerad nivå.

Vi utgör en del av SLU:s Mark-, Vatten- och Miljöcentrum (MVM-centrum), med nära kontakter till miljöanalys och forskning om bl.a. vatten, kretslopp och bioenergi. Verksamheten bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål och FN:s globala hållbarhetsmål. Institutionen är lokaliserad till Campus Ultuna i Uppsala och till Skara. Läs mer om institutionen här (https://www.slu.se/mark).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:

Exempelvis 100%

Tillträde:

Augusti - september eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-14.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat