arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i generativ AI för strukturell belysning av masspektrometri

 • Yrkesroll

  Kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 mars

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2024-04-30.

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser inom grundläggande fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i hållbar kemi och analytisk kemi.

MMKs forskningsverksamhet omfattar främst studier av material, och inkluderar olika klasser av dessa såsom keramer, glas, porösa material och mjuka material. Projekten omfattar ofta syntes samt karaktärisering med olika metoder; röntgen, neutrondiffraktion, elektronmikroskopi, fasta tillståndet NMR och datormodellering av material med potential för olika tillämpningar.  Forskningsaktiviteter inom analytisk kemi fokuserar på utvecklingen av avancerade analytiska tekniker och arbetsflöden för databehandling för studier av organiska föreningar och upptäckten av giftiga kemikalier.

Projektbeskrivning

Detta projekt syftar till att generera strukturer av nya kemikalier som detekteras med icke-målinriktad screening med vätskekromatografi högupplöst masspektrometri (LC/HRMS) som ännu saknas i de spektrala och strukturella biblioteken. Projektet syftar till att utveckla ett arbetsflöde för att sammanställa den kemiska strukturen hos de upptäckta kemikalierna baserat på molekylformeln samt annan empirisk analytisk information, såsom fragmenteringsspektra, retentionstid och kollisionstvärsnitt. För detta ändamål är olika grafbaserade generativa AI-modeller såsom grafgenerativa kontradiktoriska nätverk, flödesbaserade modeller och diffusionsmodeller av intresse.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar forskning om in-silico design av kemiska strukturer med generativ AI. En framgångsrik kandidat kommer att sätta upp in-silico designalgoritmer i den forskargrupp som leds av biträdande lektor Kruve.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Den idealiska sökanden är proaktiv och utrustad med ett problemlösningstänk. Ambitionen att bedriva forskning om gränssnittsgenerativ AI och kemi är väsentlig. Kandidater med erfarenhet av maskininlärning uppmuntras att söka, medan erfarenheter av generativa modeller och högupplöst masspektrometri är en tillgång. Den sökande bör ha goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av PI Anneli Kruve, anneli.kruve@su.se. Allmän information om arbetsplatsen, Institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Niklas Hedin, niklas.hedin@mmk.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat